Jako příklad dobré praxe porotu zaujalo zdejší Komunitní centrum pomoci válečným uprchlíkům Paľanycja. Město si svého umístění hodně cení hlavně proto, že je už po osmé v řadě. „Sportovní terminologií stojíme poosmé na bedně,“ zní z opavského magistrátu.

Co dále zaznělo? Je to ohodnocení práce a přístupu celého úřadu a opavských pracovníků, kteří nejen po dobu uvedených let, ale neustále, udržují chod úřadu na kvalitní úrovni. Ve srovnání s jinými městy Moravskoslezského kraje dokážou vždy udělat krok dopředu ve směru ke službám našim občanům.

Dominik Janoš na setkání účastníků Ligy mistrů v Ženevě
Liga mistrů je prestižní soutěží, hodně se dbá na detaily, řekl opavský Janoš

„Dlouhodobá práce celé řady lidí, dobrovolníky počínaje a profesionálními odborníky konče, prokázala svoji potřebnost a užitečnost. Protože se na území města stále nachází velmi početná skupina válečných uprchlíků, má město zájem i nadále podporovat integraci také formou komunitního centra,“ spokojeně konstatuje Michal Kokošek, náměstek primátora z opavské radnice.

Hodnotící porota posuzuje v soutěži dvě oblasti: základní služby a nadstandardní služby s celkem osmaosmdesáti kritérii, z nichž většinu tvoří i několik podskupin. Město Opava se na špici soutěže drží dlouhodobě, od roku 2016 nebylo nikdy níž než na třetím místě. Vloni ministerskou komisi zaujal Městský platební portál pro občany, rok předtím Pomoc seniorům s registrací do očkovacího systému a v roce 2020 mapa přístupnosti s názvem Opava bez bariér, připravená ve spolupráci s organizací Opavskem bez bariér.

Projekt Paľanycja

Krátce po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině začal krizový štáb města Opavy ubytovávat první uprchlíky. Ukázalo se, že je potřebné spojit aktivity dobrovolníků, neziskových organizací i města a umístit je pod jednu střechu. Tak vznikl projekt Paľanycja.

Patříte mezi vyhlášené patrioty Opavy? Pak si vyzkoušejte kvíz Deníku a poznejte zaniklé restaurace, bary, vinárny a hospody ve městě.
KVÍZ: Zaniklé hospody a bary v Opavě. Vzpomenete si i na jejich názvy?

Město využilo nabídku vlastníka bývalého průmyslového objektu, který formou výpůjčky poskytl potřebné prostory pro vznik komunitního centra. Bez nadšení a zájmu dobrovolníků by se však vybavení a přestěhování všech aktivit do jednoho místa zajistit nepodařilo Z řad dobrovolníků byly vybrány dvě koordinátorky, které řídí chod a aktivity celého komunitního centra. Jeho činnost byla zpočátku hrazena z finančních prostředků, vyčleněných zastupitelstvem přímo na pomoc uprchlíkům na území města. Následně se k ním přidaly dary občanů, firem, partnerského města a díky dotaci z MV ČR bylo možno aktivity centra ještě rozšířit. Jazykovou bariéru od počátku pomáhali překonávat dobrovolníci z řad rodilých mluvčích, kteří žijí na území Opavy už hodně let.

David Vaněček v akci
VIDEO: Opavský útočník David Vaněček o nepovedeném utkání s Prostějovem

Centrum Paľanycja poskytuje neocenitelné služby i dnes. V rámci komunitního centra má infocentrum s potřebnými kontakty, s pomocí při orientací na pracovním trhu, v rámci školství a s další potřebnou administrativou. Mnoho pracovních pozic se tak podařilo obsadit právě lidmi z řad válečných uprchlíků, a rozhodně nešlo jen o dělnické profese, ale například o učitelky MŠ, psycholožku nebo pracovníky komunitního centra. Často je využívaný freeshop s humanitární sbírkou, počítač s internetem a prádelna, hodně využívané jsou kurzy českého jazyka pro všechny generace. Díky dotaci MV ČR bylo možné pořádat příměstské tábory, dětský kroužek pro předškoláky a klub pro mládež.

Centrum poskytuje také psychologickou pomoc a zdravotní poradnu, spolupracuje s odborem sociálních věcí a s odborem školství Magistrátu města Opavy. Zajišťuje veškeré služby, potřebné pro bezproblémovou integraci válečných uprchlíků na území města nebo v ORP.