Trash Hero je mezinárodní dobrovolnický ekologický projekt, který vznikl v roce 2013 v Thajsku. Cílem hnutí je úklid veřejného prostoru a osvěta veřejnosti s ním spojená. Z lokálního projektu se později vyvinulo celosvětové ekologické hnutí a v současné době působí na více než 100 místech světa.

V Opavě vznikla základna letos v květnu, jako 17. v České republice. Založil ji Lukáš Hendrych se svou přítelkyní poté, co se zúčastnili úklidu odpadu v Thajsku. Motivací pro ně byl zájem o životní prostředí a snaha ulehčit přírodě.

„V této naší motivaci nás utvrdili lidé, kteří nás sledovali při úklidu v Thajsku, protože většinou se nechápavě podivovali, proč na dovolené uklízíme odpadky, které navíc nejsou naše. Naopak místní nám dávali vodu a děkovali, že jim v boji s odpadky pomáháme. Tehdy jsem si řekl, že takové úklidy budu pořádat i v rodném městě a kontaktoval jsem Trash Hero Česká republika,” vysvětlil Lukáš Hendrych zakladatel opavské základny Trash Hero.

Trash Hero Opava má za sebou už tři úklidy. Všichni odpadkoví hrdinové jsou dobrovolníci, kteří se ve svém volném čase sejdou a uklízí odhozený odpad. Na konci úklidu se smetí vytřídí na směsný, plast, sklo, papír, elektroodpad a podobně. Vše se zváží a zapíše do sdílených tabulek, aby se s nimi mohlo dále pracovat.

V minulém týdnu se opavská organizace spojila s ostravskou a společnými silami uklidili okolí Hlučínského jezera. Dvaadvacet hrdinů zde nasbíralo za necelé dvě hodiny 108,35 kilogramů odpadu. V minulosti opavští sběrači uklízeli například okolí Stříbrného jezera, kde osm dobrovolníků sesbíralo celkem 40 kilogramů odpadu.

Úklidu se může zúčastnit úplně kdokoliv, stačí se jen přidat ke skupině Trash Hero Opava. „Nemáme věkové omezení, důležitý je jen zájem pomoci. Nejmladšímu účastníkovi byly čtyři roky. Dobrovolníkům rozdáme rukavice, které po skončení akce sesbíráme, vypereme a na dalším úklidu znovu použijeme,” uvedl Lukáš Hendrych.

Materiálně neziskové organizaci pomáhá Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy. Ten dodává dobrovolníkům pytle na sesbíraný odpad. Zvážené a sesbírané pytle jsou pak po domluvě s magistrátem odvezeny.

ANETA MACOLOVÁ