Zastupitelé schválili koupit od správce konkurzní podstaty historický objekt obchodního domu Breda koncem roku 2021 a magistrát se začal blíže zabývat tím, jak se k provozu a architektonickému řešení historického a památkově chráněného objektu postavit ve 21. století a zároveň mu dodat novou náplň.

Za má být přínosem pro společenský a kulturní život obyvatel města. Běžní Opavané, architekti, podnikatelé a další skupiny laické i odborné veřejnosti dostali prostor k tomu, aby se těmito aspekty mohli veřejně zabývat. Teď nastal čas, aby se všech získaných poznatků ujali profesionálové a navrhli, co konkrétního bude dál s budovou a jejím využitím.

Hlavním hitem trhů v polském Zabełkówě bylo dušičkové zboží
PŘEHLED CEN: Lidé z Opavska vzali trhy v polském Zabełkówě útokem. A nejen oni

Pro odpověď na praktické možnosti soudobé architektury a stavitelství bylo vyhlášeno výběrové řízení, které je bude hledat a současně byla jmenovaná komise, která vzniklé návrhy vyhodnotí. Tvořit ji budou závislí a nezávislí členové ve vztahu ke statutárnímu městu Opava jako majiteli objektu obchodního domu Breda a tedy vyhlašovateli řízení.

Závislou část představují primátor města Opavy Tomáš Navrátil, radní Michal Štěpánek a Vladimír Schreier a vedoucí oddělení hlavního architekta magistrátu Petr Stanjura. Jako náhradníci byli určeni Kurt Gebauer, reprezentující Spolek na záchranu obchodního domu Breda a vedoucí odboru kanceláře primátora Jana Foltysová. V nezávislé části bude předsedkyní poroty profesorka Gabu Heindl a členy renomovaní architekti Jan de Vylder, Jindřich Vybíral, Jana Zdráhalová a Boris Redčenkov.

Ilustrační foto.
Tipy na víkend. Na Opavsku výlovy rybníka, halloweenská party, koncerty a další

Náhradníky byli jmenováni architekt Adam Gebrian a historik a památkář Martin Strakoš. Ke spolupráci byli rovněž přizvaní vedoucí oddělení památkové péče Magistrátu města Opavy Lucie Častulíková, správce objektu Breda a OC Breda&Weinstein Marek Zygula, developer a ekonomický expert Pavel Koch, ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová a majitel dotčeného pozemku Alois Hadamczik, představitel společnosti OV Rezidence s.r.o.

„Jsem rád, že jsme našli vzájemnou shodu a podařilo se nám schválit nejen zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, ale i obě komise. Věřím, že prestižní jména jejich členů budou zárukou, že město Opava získá pro využití objektu bývalého obchodního domu Breda to nejvhodnější možné řešení. Jeho následná realizace odstartuje novou éru tohoto symbolu, na kterém záleží snad každému občanu Opavy.

Děkuji nejen radním za jejich zájem i ochotu podpořit celý záměr, ale též Spolku pro záchranu OD Breda, jmenovitě paní Lindě Bittové, panu Kurtu Gebauerovi a Markovi Zygulovi i panu architektu Igoru Kovačevićovi, který je administrátorem a průvodcem celé architektonické soutěže. Nesmím zapomenout na všechny členy komise, kteří mají odvahu a chuť podílet se na takto velkolepém projektu, který bude sloužit nám i našim dětem,"uvedl po hlasování opavský primátor Tomáš Navrátil.

Dušičkový sortiment z Farmářských trhů Opava.
VIDEO: Dušičková výzdoba? Takové jsou aktuální ceny v Opavě a okolí

V nejbližších dnech se začne odvíjet třicetidenní lhůta pro podávání žádostí k účasti na soutěžním dialogu. Ten bude probíhat v několika částech, přičemž v jednotlivých fázích může zadavatel jednat s účastníky zadávacího řízení samostatně. V úvodní se uskuteční společné pracovní setkání s prohlídkou prostor OD Breda a s druhou částí i s prezentací rozpracovaných návrhů je počítáno v začátku března příštího roku. V návaznosti na prezentaci už bude město očekávat finální návrhy, které by mělo dostat do 26. dubna 2024. Touto cestou chce získat dopracování vítězného architektonického návrhu, zpracování kompletní projektové dokumentace a autorský dozor podle zadané specifikace. Dokončení celé rekonstrukce OD Breda se předpokládá v roce 2026.