Moderním transportním ventilátorem MEDUVENT Standard včetně příslušenství je čerstvě dovybaveno vozidlo rendez-vous. Jedná se o lékařský vůz, pracující v tzv. setkávacím systému, který zajišťuje péči o pacienty ve spádové oblasti Opava. Současně se podílí se též na provozu sekundárních mezinemocničních transportů.

Ventilátor přístroje využívá turbínu a umožňuje invazivní i neinvazivní plicní ventilaci pacientů všech věkových kategorií. Technologie zajišťuje provoz s minimální spotřebou externího kyslíku a integraci tlakově i objemově řízené ventilace. Použití šetrných ventilačních režimů výrazně zkvalitní péči o osoby s nutností řízené ventilace.

Na podporu dětí vězněných rodičů běželo dvanáct zaměstnanců Věznice Opava.
Se žlutou stužkou běželi i zaměstnanci opavské věznice