Bez větších debat a rozepří se neslo pondělní schvalování rozpočtu v Opavě. Radní poslali zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2019 jako vyrovnaný, přesněji řečeno se jedná o sumu 1 069 791 200 korun.

Primátor města Tomáš Navrátil (ANO 2011) na úvod zmínil, že do rozpočtu se promítlo především navýšení mezd zaměstnanců města a také nárůst cen energií. Zároveň připustil, že rozpočet není strukturálně ideálně vyřešen.

„Příští rok strukturu připravíme trochu jinak. Neradi bychom jen utráceli za provoz, ale i hledali úspory, bude to jedna z priorit do budoucna. Nechtěli jsme jít do rozpočtového provizoria, co se investic týká, ty připravíme až podle zůstatkového účtu města a představíme je na březnovém zasedání zastupitelstva,“ řekl.

Jeho slova potvrdil také Pavel Juříček (ANO 2011): „Opava je město u snědeného krámu. Nicméně nemá cenu teď utahovat opasek, když neznáme závěrečný účet. Připravíme sedmiletý investiční plán, chceme jednat i spolupracovat i s opozicí.“

Na rozdíl od předchozích let je tak kolonka investic ve schváleném rozpočtu poměrně chudá. Jsou zde pouze zahrnuty: oprava bytovky na Horním náměstí 33, 34 a 35, revitalizace sídliště v Kylešovicích v ulici 17. listopadu, nové veřejné osvětlení v Březinově ulici a dvě mimořádné akce, které uspíšily neočekávané havárie, a sice rekonstrukce ZŠ Mírová a oprava zídky u ZŠ Vrchní. Všechny ostatní investice budou připravovány až po novém roce a světlo světa mají spatřit právě na březnovém zastupitelstvu.

Více peněz pro hokejový klub požadoval opoziční zastupitel Libor Witassek. „Navrhuji navýšit finance pro mládež ze čtyř na pět milionů korun. Ten jeden milion by se měl vzít Opavské kulturní organizaci (OKO), protože navýšení rozpočtu u OKO je nepochopitelné. Neposílejme hokej do těžkých finančních problémů,“ sdělil do pléna. S tímto nesouhlasila náměstkyně primátora Hana Brňáková (Piráti&Opavané).

„Jsem přesvědčena o tom, že hokej do žádných problémů neposíláme. Byl nám předložen předkládací návrh, který nebyl zpracován do té podoby, v jaké jej předložily jiné kluby. Navíc například při proplácení částek za správu nedochází k tomu, že jsou jednoznačně stanoveny uznatelné náklady. S novým vedením to chceme prověřit a pokud bude potřeba, peníze do hokeje navýšíme,“ konstatovala.

Případné krouhání rozpočtu v OKO se nezamlouvalo ani Janu Kunzemu (nez. za Piráty), jenž mimo jiné působí i jako dramaturg kulturních akcí v OKO. „OKO se v posledním volebním období nacházelo v tristní situaci, je to otloukánek. Už tak tam bylo málo peněz, tady se mluví o platech trenérů, ale ten je jistě zásadně vyšší než plat technika v OKO, který musí pracovat po večerech a podobně. Rozpočet OKO se zvyšuje, protože tato organizace je potřebná,“ mínil.

Návrh Libora Witasska však podpořilo pouze dvanáct zastupitelů a nebyl tak přijat. Opačný výsledek se konal v případě samotného hlasování o návrhu rozpočtu, který opavští zastupitelé schválili.