Bouřlivá debata se na minulém zasedání zastupitelů města Opavy vedla také o jednom z nejdůležitějších strategických dokumentů města. Rozpočtu na příští rok. Růst výdajů pro některé městské organizace zdůvodnil v úvodní řeči primátor města Radim Křupala (ČSSD).

„Máme tady nařízení vlády, které prudce zvedá mzdy jak zaměstnanců magistrátu, tak příspěvkových organizací zřizovaných městem, se kterým jsme se museli v rámci rozpočtu vypořádat,“ uvedl primátor. Dále podle něj byly navýšeny požadavky v rámci obchodních společností města, jako je dopravní podnik a technické služby, kterým město podle jeho slov vyšlo vstříc, aby ve společnostech udrželo zaměstnance.

Z titulu růstu mezd byly navýšeny peníze i do kapitoly kultura, zvláště pak pro Slezské divadlo, které oproti letošním 70 má obdržet 78 milionů korun. Podle rozpočtového plánu však divadlo na rok 2018 požaduje 83 milionů korun. Na zasedání zastupitelstva na to upozornil bývalý ředitel Jindřich Pasker a zmínil také, že kulturní organizace v jiných městech se rozhodly žádat o dorovnání u ministerstva kultury.

Nutnost investic do opravy hřbitovních cestiček připomněla v rozpravě zastupitelka Simona Bierhausová (Nezávislí). „Žádám, aby bylo možné vyškrábnout někde finanční prostředky a opravit hřbitovní cestičky,“ uvedla Simona Bierhausová. Primátor přislíbil, že v případě úspor v investicích by to možné bylo. Nejvíce připomínek návrhu rozpočtu na příští rok měl zastupitel Marek Veselý (ODS).

„Rozpočet se kopíruje a kopíruje. Podle mě je to jeden z nejhorších rozpočtů, který byl, a je to zbytečné,“ uvedl Marek Veselý s tím, že v něm chybí zapracované změny z roku 2017. „Máte tam početní chyby,“ dodal. „Já pro ten rozpočet ruku nezvednu. Já bych byl pro to, ať se plácáme v nějakém provizoriu, až uděláte vyúčtování za letošní rok a přiznáme si barvu, že ten rozpočet je ve finále o 500 milionů jiný. Neutratili jsme ani korunu do investic za letošní rok,“ dodal opoziční zastupitel s tím, že mu vadí i to, že není v rozpočtovém výhledu na rok 2019 ani koruna pro aquapark. Primátor se kromě jiného zmínil, že nový rozpočet musel počítat s nižšími prodeji z majetku města.

Na to, proč je plánováno pro dotace do sociálních a souvisejících služeb pouze 22,5 milionu korun, se ptala zastupitelka Hana Brňáková (Opavané). „Těžko říci, proč tak málo. Na příští rok je plánována spousta investičních akcí a nechtěli jsme rozpočet napínat,“ vysvětlil náměstek primátora Josef Stiborský (KDU-ČSL).

Hana Brňáková navrhla navýšit rozpočet pro sociální oblast na 25 milionů. Tento pozměňující návrh však v hlasování neprošel.

Zdůvodnění některých požadavků na navýšení rozpočtu chybělo Tomáši Navrátilovi (za klub ANO). „Nejsou přeloženy specifikace k některým výdajům, jako například u technických služeb, divadla nebo dopravního podniku,“ zmínil Tomáš Navrátil a doložil to například u Slezského divadla, kde se hovoří jen o navýšení osm milionů. Dotazoval se například také na to, kolik stojí Opavu jízdné pro seniory nad 70 let zdarma. „Pro letošní rok předpokládáme výši tři miliony,“ doplnil ředitel Městského dopravního podniku Opava Jaromír Walaski s tím, že do příštího roku dopravní podnik počítá s částkou 3,3 milionu.

Podle Tomáše Navrátila chybí v rozpočtu investice do obnovy bytového fondu a oprav komunikací, a také do oprav zimního stadionu. Podle primátora Křupaly se počítá s investicemi například do kina Mír nebo do Základní školy Opava, Otická. Tomáš Navrátil se také zajímal o to, zda se v rozpočtu na příští rok nebo ve výhledu na roky další počítá i s investicí do prostoru za Slezankou.

To primátor Radim Křupala nepotvrdil. „Zatím ještě nevíme, na co alokovat peníze,“ vysvětlil.

Další z pozměňujících návrhů, který čekal stejný osud jako navýšení sumy pro dotace do sociální oblasti, podal Marek Veselý. Navrhl zkrátit příspěvek na činnost SFC o tři miliony korun. Kromě jiného i proto, že mládežnické kluby vykazují méně dětí. Návrhu ale zastupitelé nedopřáli sluchu a neprošel.

Za více finančních prostředků pro participativní rozpočet se přimlouvala Hana Brňáková. Navrhla navýšení z navrhovaných 300 tisíc na 750 tisíc korun. Participativnímu rozpočtu se bude kromě jiného věnovat i mimořádné zastupitelstvo 20. prosince od 15 hodin v zasedací místnosti rady města na Hlásce. Zastupitelé nakonec rozpočet, který počítá s příjmy i výdaji ve výši necelé 1,2 miliardy korun, schválili.

Celkově bude město Opava v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši asi 1,2 miliardy korun. To je téměř o 250 tisíc více než v tomto roce. Opava počítá s příjmy z daní ve výši 895 milionů korun, což znamená nárůst téměř o 90 milionů více než v roce letošním. Nedaňové příjmy by pak měly být zhruba stejné jako v roce 2017, tedy okolo 112 milionů korun. Ve výdajích půjde 118 milionů korun do oblasti kultury, 89 milionů je určeno pro oblast sociální, na sport jde celkem 64 milionů.

Slezské divadlo bude hospodařit se 78 miliony, dopravní podnik se 77,5 milionu korun, Opavská kulturní organizace obdrží, stejně jako v letošním roce, 14 milionů. Do technických služeb bude směřovat částka 119 milionů korun, knihovna má k dispozici 16,2 milionu. 

Pro SFC je z rozpočtu určeno 14,8 milionu, pro Hokejový klub Opava 11,5 milionu, na basketbal pak 8,4 milionu. Největší nárůst je patrný v oblasti investic. Zatímco v rozpočtu na rok 2017 na ně bylo vyčleněno necelých 80 milionů, příští rok se počítá s částkou 226 milionů korun.