Slezská nemocnice je mezi zdravotnickými zařízeními v Česku na špici v proočkování zaměstnanců proti chřipce.

„Aktivní ochrana zaměstnanců proti chřipce má význam nejen pro samotné zdravotníky, ale má rovněž zásadní význam v ochraně pacientů před chřipkou ve zdravotnických zařízeních,“ říká primář infekčního oddělení Petr Kümpel.

Podle jeho zkušeností je chřipka neustále podceňovanou nemocí, přestože v Česku zabije ročně několik set lidí. Proti chřipce je na exponovaných pracovištích Slezské nemocnice očkováno až sedmdesát procent lékařů a sester. Primář Kümpel doufá, že se v letošním roce nechá na další sezonu naočkovat proti chřipce ještě více zdravotníků.

„Pro vážně nemocné či staré pacienty bývá chřipka závažnou zdravotní komplikací a nemoc může postihnout i personál. Tím může dojít k omezení chodu jednotlivých pracovišť,“ konstatuje Petr Kümpel.