Již dříve jsme vás informovali, že se již v příštím roce dočká po mnoha letech generální rekonstrukce chátrající viadukt nedaleko opavského západního nádraží. Ruku v ruce s touto, pro většinu Opavanů skvělou zprávou jdou ovšem i některé překážky a potíže, které bude nutné vyřešit.

Jedním z nejstěžejnějších bodů je otázka, jak bude v průběhu stavebních prací fungovat provoz na frekventované Olomoucké ulici, přes kterou most vede. A to, ač se to na první pohled nemusí jevit logicky, úzce souvisí s plánem na výstavbu kruhového objezdu na křižovatce Vančurova Krnovská. Proč to?

Při stavebních úpravách viaduktu totiž musí být co nejvíce odkloněna doprava právě po ulicích Vančurova a Krnovská. Jezdit náhradní cestou budou muset zejména kamiony a nákladní auta, ale doporučení k objížďce bude platit pro všechny řidiče bez rozdílu.

S ohledem na fakt, že je Olomoucká trasou veřejné hromadné dopravy i rychlé záchranné služby, musí totiž zůstat ulice co nejprůjezdnější. Pod viaduktem navíc vedou troleje, čili kamiony tudy často projíždějí skoro krokem a brzdí dopravu již při běžném provozu, natož při omezeném.

Kruhový objezd možná nestačí postavit

Jenže aby tedy mohla objízdná trasa vůbec fungovat, nesmí termín opravy viaduktu, naplánovaný od června do září následujícího roku, kolidovat s budováním zmíněného kruhového objezdu na Vančurově a Krnovské. Právě k tomu se ale bohužel asi schyluje.

„Co se týká zbudování kruhové křižovatky ulic Vančurova a Krnovská, tak ještě nikdo ani nepožádal o stavební povolení. Peníze jsou a pan náměstek (náměstek opavského primátora Daniel Žídek, pozn. redakce) na to tlačí, ale nemyslím si, že se to ještě letos stihne. Povolení vám nevydají během měsíce a je toho potřeba mnoho udělat.

Například přeložky vodovodního řadu a podobně. Jestli se to stihne, budu mile překvapen," říká vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací na opavském magistrátu Rudolf Klein a dodává, že zdržení tohoto projektu by zákonně mělo vliv i na načasování rekonstrukce mostu na Olomoucké ulici.

„Mám obavu, že se termín těch oprav posune," domnívá se Rudolf Klein.

V případě Olomoucké ulice se jedná o silnici první třídy a má ji tedy na starost Ředitelství silnic a dálnic. Na opavském magistrátu už ale ze zkušenosti vědí, že se i přesto budou lidé obracet s dotazy a případnými podněty či stížnostmi na místní odbor dopravy. Proto tu nezůstávají stranou a celou záležitost bedlivě sledují a lidově řečeno nepouští z rukou otěže.

Mimo jiné tak už nyní uklidňují veřejnost, že by při rozsáhlé rekonstrukci mostu neměly hrozit na daném úseku silnice nekončené fronty aut a dopravní kolaps. Provoz tu bude po většinu času omezený a řízený semafory, ale nedojde na celkovou uzavírku. Tedy skoro.

„Postup výstavby předpokládá nepřerušené zachování jednoho jízdního pruhu a kyvadlového provozu s výjimkou pěti nočních uzavírek pro demontáž a následnou montáž nosných konstrukcí mostu. Demolice a výstavba mostních opěr bude probíhat taktéž po polovinách se zachováním provozu vždy na jednom jízdním pruhu vozovky a jednom chodníku," upřesňuje Rudolf Klein.

Jak už ale bylo zmíněno, bude snaha o to pouštět zde v tuto dobu jen nejnutnější provoz. Všem řidičům bude doporučeno využít raději objížďku.