Pandemie zbrzdila práce na rekonstrukci jen minimálně a je tedy možné, že stavba bude dokončena do konce roku, jak bylo přislíbeno.

„Všechny objekty za sebou mají sanaci základového zdiva. U většiny z šesti objektů byla vyměněna okna. Nyní se pracuje na nových fasádách, výměně dveří a zateplení půd,“ informoval ředitel Slezské nemocnice v Opavě Karel Siebert.

Investorem oprav za více než 77,8 milionů korun je Moravskoslezský kraj, jež nemocnici zřizuje. „Fasády a okna historických budov byly v žalostném stavu a bylo nutné je opravit. To nejen kvůli estetickému hledisku, ale zejména úspoře energií,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a majetek Jaroslav Kania.

Moravskoslezský kraj financuje také kompletní rekonstrukci interiéru pavilonu H za 85,4 milionů korun. Do této budovy se po dokončení prací přestěhuje vyhlášené geriatricko-doléčovací oddělení.

„Skvělý tým lékařů, sester, ošetřovatelů na GDO dělá maximum pro pacienty, ale přesto toto pracoviště nemá takové zázemí, jaké by si zasloužilo. Proto jsme rádi, že kraj vyčlenil prostředky z rozpočtu na rekonstrukci východní poloviny pavilonu H. V objektu vzniknou tři lůžková oddělení pro šedesát pacientů,“ doplnil ředitel nemocnice.

Slezská nemocnice postupně najíždí na běžný provoz, proto návštěvníky žádá, aby zejména u stavenišť dbali zvýšené opatrnosti. „Přibližně polovinu stavebních prací máme za sebou. Všichni, ale musíme vydržet, než bude nemocnice opravena,“ dodal Siebert.