Redakci o tom informovala Kateřina Skalíková z občanského sdružení Za Opavu.

„V podzimních měsících se podařilo dokončit venkovní omítky včetně korunních říms. Ty byly vyprofilovány podle říms původních, připravenou šablonou. Břidlicí ze Lhotky jsme pokryli větší část střechy,“ uvedla Skalíková s tím, že vnitřní omítky kaple byly také téměř dokončeny.

„Mezitím pan Kučerka z Klokočova repasoval původní dveře, jež opatřil novým nátěrem a vyrobil dvě nová okna. Dveřní i okenní výplně tak mohly být do otvorů v kapli vsazeny už v listopadu,“ podotkla.

Podařilo se dokončit obnovu venkovních omítek, a to jádrových i štukových. „Na jaře budou omítky vyspraveny a bude proveden vnější finální nátěr. Na střeše bude znovu osazen kovový kříž, který vyrábí kovář Jan Světlík z Otic,“ řekla Skalíková.

V exteriéru tedy zbývá pokrýt břidlicí závěr kaple, osadit kovový kříž, dokončit nátěr fasády a vyspádovat terén od obvodových zdí památky. V interiéru je pak nutno provést vnitřní omítky a výmalbu, osadit parapety oken, vyčistit podlahu a renovovat vnitřní dřevěnou menzu.

„Obnova památky bude ukončena v květnu tohoto roku,“ doplnila Kateřina Skalíková.