Osmdesát milionů korun investovalo Povodí Odry do rekonstrukce vodní nádrže Kružberk. Práce jdou podle plánu a v těchto dnech se opravuje koruna hráze a návodní líc, na kterém se během šedesáti let provozu podepsaly povětrnostní podmínky a kolísání vodní hladiny.

„Rekonstrukce koruny hráze, postavené v padesátých letech minulého století, zahrnuje odbourání stávající cesty, chodníků a mostů přes přeliv a jejich opětovné vybudování. Dále se upraví stávající systém odvodnění koruny a doplněna bude také hydroizolace. Parametry však zůstanou zachovány, pouze cesta bude pokryta asfaltem místo dlažebních kostek, jak tomu doposud bylo," vysvětluje Jiří Konečný z investičního odboru státního podniku Povodí Odry.

Líc hráze bude sanován do hloubky zhruba deseti metrů pod úroveň koruny hráze. Nejvíce poškozené části povrchu budou odbourávány po úroveň výztuže, zkorodované výztuže budou ošetřeny, doplněny novou výztuží a opatřeny krycí betonovou vrstvou. Opravy si vyžádaly snížení objemu vody, který je teď na pětačtyřiceti procentech oproti běžnému stavu. To by však nemělo činit problém jako například minulý rok, kdy se na objemu podepsala sucha.

„Situace je uspokojivá, v porovnání s loňským rokem je to výrazně lepší. Kromě tří přehrad, které se opravují a kde je hladina snížena uměle, jsou díky srážkám přehrady buď plné, nebo těsně pod plným stavem," řekl mluvčí Povodí Odry Čestmír Vlček. Stavba začala loni v červenci a hotovo má být před koncem letošního roku. „Stavební práce pokračují, jde to bez nějakých výraznějších potíží nebo skluzu," doplnil Čestmír Vlček.

Zhotovitel stavby musí zachovat po celou dobu funkčnost a bezpečnost vodního díla, stejně jako má povinnost zajistit ochranu vody před znečištěním. Rekonstrukce tak nejznatelněji postihla řidiče kvůli zavřené silnici ze Svatoňovic do Kerhartic.

Primární měla být ochrana před povodněmi Vodní dílo Kružberk na řece Moravici bylo dokončeno v roce 1955 a je nejstarší přehradou na severní Moravě a ve Slezsku. Hráz nádrže je vysoká 34,5 metru a její tělo obsahuje 35 milionů metrů krychlových vody, která zajišťuje přísun zhruba poloviny pitné vody, kterou spotřebuje ostravská aglomerace. Původně se však o stavbě primárně uvažovalo jako o ochraně před povodněmi. Vodní nádrž své nynější poslání získala až v průběhu stavby