„Vinou dlouhodobé uzávěry ulice Bílovecká se značně zvýšil počet vozidel projíždějících po Kylešovském kopci a došlo ke značnému znehodnocení této komunikace. Ze silnice se stal tankodrom a jezdí tudy jen řidiči, kteří si přejí zlikvidovat auto. Sjedná tedy město v blízké době nápravu a nechá zrekonstruovat tuto „zlikvidovanou" cestu?

A eviduje magistrát nějaký seznam nejrozbitějších silnic ve městě? Které jsou eventuálně ty nejhorší a potřebovaly by opravu nejakutněji?" zajímá se čtenář.

Na otázku odpovídá vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací opavského magistrátu Rudolf Klein: „Kylešovský kopec ulice Gudrichova byl po zimním období opravdu v špatném, nebojím si říci v havarijním stavu pro mnoho výtluků a výmrazků. Částečně je to již provizorně vyspraveno. Rekonstrukce této komunikace je plánována ve větším rozsahu nad rámec jen opravy povrchu vozovky.

Mělo by dojít k celkové rekonstrukci obdobné ulice Jánská včetně inženýrských sítí SmVaK a tak dále. Tato rekonstrukce by měla proběhnout asi v letech 2014, 2015. Myslím si, že nejhorší byla v Opavě ulice Boženy Němcové a ulice Na Valech, kde právě již probíhají plánované rekonstrukce. Seznam nejvíce poškozených komunikací nemáme, snad jen z místní znalosti mohu uvést například ulice Žižkova, Anenská či Stará silnice v úseku od ulice Vančurova."

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava nebo také na e-mailovou adresu redakce.opavsky@denik.cz.