Obce o dotace požádaly v rámci projektu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Jednou z památek, která dostane finanční injekci, je kostel sv. Michaela v rámci římskokatolické farnosti v Bohdanovicích. Na dokončení restaurování zdejšího oltáře obdrží farníci 52 tisíc korun. Dalším z dotovaných bude poté obec Jezdkovice. Ta dostane ze všech čtyř lokalit největší díl peněz, a to 260 tisíc na stavební úpravy prostoru schodiště místního zámku.

Do třetice uvolní opavský magistrát z ministerských dotací 194 tisíc na revitalizaci kaple v opavské městské části Komárov a tu stejnou částku zainventuje také do rekonstrukce ohradní zdi z lomového kamene ve Velkých Heralticích.

Posledních 78 tisíc poté připadne Velkým Hošticím. Uskuteční se za ně restaurování vstupních dveří zdejšího zámku.