Ve všech případech jsou to silnice ve velmi špatném až havarijním stavu. Z hlediska rychle postupujícího zvětšování poškozených míst je oprava v letošním roce nutná a kompletně proveditelná. Opravy mají být zahájené od května, ale zahájení oprav výtluků je vázané na možnosti výrobce směsi na opravu vozovky.

Na Opavsku se krajský plán souvislých oprav týká silnice 2. a 3. třídy Hlučín - Darkovičky, silnice 3. třídy Kyjovice - Zbyslavice a průtahů Štítinou, Žimrovicemi, Vávrovicemi a Oldřišovem, v Opavě Rolnické ulice. Navrženými opravami budou vyřešené nejenom závady v daném úseku silnice úplným odstraněním anebo alespoň zmírněním.

Současně s opravou vozovky bude navíc provedená i komplexní údržba součástí a příslušenství silnice, například úprava krajnic, vyčištění příkopů nebo obnova dopravního značení. Krajský úřad má na tyto opravy vyčleněno celkem 144 milionů korun a dalších 50 milionů korun bude vynaloženo z rozpočtu Správy silnic Moravskoslezského kraje.