Mise na záchranu této zdevastované kulturní památky se rozjela asi v polovině letošního roku, jako společný projekt města a Spolku na záchranu obchodního domu Breda, který sdružuje dobrovolníky. Jak jsou práce nyní daleko a co bude následovat v příštích měsících?

Breda je ve slezské metropoli tématem, které s sebou i po mnoha letech nese třaskavou nálož emocí, protože Opavané stále zůstávají rozděleni na dva tábory, i ty politické.

Jeden chce skomírající dům za každou cenu zachránit, druhý to považuje za populismus s absencí plánu na budoucí využití i na financování. Město Bredu rozhodnutím zastupitelů koupilo za 39,5 milionu korun od správce konkursní podstaty loni v prosinci, letos v únoru se podepsala kupní smlouva. Ani tehdy a ani teď přitom pořád není jasné, co v Bredě vlastně bude a na kolik celková rekonstrukce přijde. Minimální odhady se pohybují kolem půl miliardy korun.

Tak či tak, stavební práce se rozjely a zatím stále pokračují. Dokončil se mykologický průzkum demontovaných dřevěných prvků, který ale ukázal, že dřevo je silně napadeno dřevomorkou. Všechny tyto prvky se tedy musely odstranit, co půjde zachránit se ošetří.

„Vytvořil se 3D model a technicko-ekonomická studie, která řeší budoucí energetiku budovy, její vytápění, klimatizaci a podobně. A dále se ve spolupráci s památkáři připravila druhá verze vzorového okna, která byla odsouhlasena, byly do ní zapracovány připomínky památkářů k první verzi,“ řekl Deníku mluvčí města Roman Konečný.

Už jen okna znamenají nemalou částku. Na Bredě je jich 150, vyměnit se musejí všechna a cena za jednu repliku se pohybuje mezi osmdesáti až sto tisíci korunami, přičemž vše se musí konzultovat s památkáři. Peníze na výměnu oken nejspíše půjdou z městské kasy.

Průběžně se pracuje také na samém vrcholu Bredy, a to na střeše. Byly tady zatím provedeny záchranné práce, které mají zamezit dalšímu zatékání dovnitř budovy, tuto položku zaplatil Spolek na záchranu obchodního domu Breda z veřejné sbírky.

Tři výběrová řízení

Dalšími body na seznamu chystané rekonstrukce jsou fasáda, okna a kopule. Město aktuálně připravuje hned tři výběrová řízení, tedy na rekonstrukci fasády včetně historických žárovek, na již zmíněnou výměnu oken a ještě na opravu kopule.

„Většina akcí se platí z rozpočtu města, snad jen na opravu střechy se použily peníze ze sbírky. Přesnou částku teď neumí nikdo říci, budou to nižší jednotky milionů korun,“ odpovídá Roman Konečný na otázku, kolik už město do opravy Bredy investovalo. Radnice podle něj dále pracuje na hledání budoucího využití a zajímavých dotačních nebo jiných zdrojů, v Bredě se za tímto účelem konaly například různé workshopy s architekty, podnikateli i veřejností.

Breda a advent

Breda byla dlouhá desetiletí místem, kam nejen Opavané chodili čerpat tu pravou adventní atmosféru. Nejen kvůli nakupování dárků, ale mnozí mají v živé paměti obrovský vánoční strom pod kopulí, který býval nefalšovaným symbolem opavských Vánoc. Lidé se u něj potkávali nebo se na něj jezdili dívat. Nostalgicky se vzpomíná i na dokonalou vánoční výzdobu.

Breda měla zkrátka své kouzlo, o Vánocích to platilo dvojnásob. Minulý rok se díky podpoře veřejnosti podařilo spolku vybrat dost peněz na to, aby se budova po dlouhých letech znovu rozzářila, a to prostřednictvím více než patnácti set žárovek. Přístupný byl o adventních nedělích i vnitřek Bredy, konkrétně prostor pod kopulí, kde stál i vánoční stromeček.

Jenže letos to už nebude možné kvůli probíhajícím opravám. Dobrou zprávou nicméně je, že fasáda Bredy se znovu rozsvítí, a to oficiálně v sobotu 26. listopadu v 18 hodin. Breda pak bude zářit každou adventní neděli od 17 do 18 hodin.