Pokud se vlastník nemovitosti včas o svou budovu nebo pozemek nepřihlásí, propadá daná nemovitost státu. Tento proces však může trvat až několik let. Mezitím musí obce řešit problémy, které s nemovitostí s těžko dohledatelnými vlastníky souvisí.

VLASTNÍCI ČASTO ŽIJÍ MIMO REPUBLIKU

„Problémy se špatně identifikovanými vlastníky občas řešíme. Někdy samozřejmě nastanou situace, kdy je v rámci obecní výstavby potřeba kontaktovat vlastníka nemovitosti, která je již delší dobu opuštěná.

Jedná se pak například o naše občany, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí," sdělil k tématu starosta Bolatic Herbert Pavera a pokračoval: „V krajních situacích, kdy se nám majitele dohledat nepodaří, se může tato situace vyřešit obecně závaznou vyhláškou. Zatím se nám však tyto situace povedlo řešit a vlastníky se nám kontaktovat nakonec podařilo."

Podle Pavery je případů, kdy je nemovitost opuštěná tak dlouho, že posléze připadá do vlastnictví státu, v Bolaticích minimum.

ADMINISTRATIVNÍ PROCESY JSOU PROBLÉM

Podobnou zkušenost s nedostatečně identifikovanými vlastníky mají také v Litultovicích. „Nemovitostí s těžko dohledatelným vlastníkem se najde ve všech obcích zajisté mnoho. Nejvíce určitě v bývalých Sudetech. I u nás máme několik takových nemovitostí, jejichž vlastníci v obci nežijí a pobývají například v zahraničí.

Co se však investičních akcí a obecních staveb týká, tak na problémy u těchto vlastníků nenarážíme," sdělil k tématu starosta Litultovic Jan Birgus s tím, že problém u těchto nemovitostí nastává spíše v okamžiku, kdy podle zákona propadají do státního vlastnictví.

„Mnohem složitější je pro nás však situace, kdy danou nemovitost vlastní stát. Vyjednávání a administrativní procesy s ÚZSVM jsou velice zdlouhavé. Vznikají pak situace, kdy si člověk u vlastního domu nemůže například vybudovat chodník," dodal k tématu Birgus.

Proces přechodu nemovitosti s neznámým majitelem do státního vlastnictví přibližuje tiskový mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka: „Majitel má desetiletou lhůtu na to, aby prokázal, že je vlastníkem dané nemovitosti. Tu mu garantuje občanský zákoník, který stanovuje, že nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil.

Toto ustanovení platí k jakékoliv nemovitosti, nejen k těm, u kterých je nedostatečně zapsán jejich vlastník."

Z toho pro současné vlastníky, kteří se o své nemovitosti stále nehlásí, vyplývá, že pokud se o svůj majetek nepřihlásí do konce roku 2023, přejde jejich majetek do vlastnictví státu.

Jak dlouhý je seznam nemovitostí bez majitelů?

K roku 2016 se napříč Českou republikou podařilo vyřešit 16 122 případů nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení (58 % případů), druhým nejčastějším případem bylo zjištění, že prošetřovaná nemovitost je ve vlastnictví České republiky (12 % případů) a v 9 % případů se přihlásil vlastník sám.

K 1. únoru 2017 obsahoval seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 210 tisíc pozemků a 6 tisíc budov. Na Opavsku se těchto nemovitostí nachází celkem 4 549. Pozemky a budovy, které získá stát, jsou primárně nabízeny státním institucím.

Pokud o ně neprojeví zájem, jsou tyto nemovitosti postoupeny do veřejného výběrové řízení pro nového majitele nebo do dražby.

David Beinhauer