V minulém volebním období je zavedli ve Vítkově a využívalo je celkem sedm městských částí. Jednou z nich bylo i Zálužné.

„Výrazně nám to usnadnilo komunikaci s městem. Jsme malou obcí, v níž žije padesát obyvatel. Mezi sebou se všichni známe, případné podněty můžeme představovat tímto způsobem. Zastupitelé se pak jimi mohou zabývat. Řešili jsme takto například věci spojené s místní infrastrukturou a podobně,“ komentoval předseda Osadního výboru Zálužné Petr Zahnaš.

Vzápětí pak ještě dodal. „Když by o něco na městě usilovali jednotlivci, nemělo by to takovou váhu jako právě přes OS. Máme možnost se sejít, danou problematiku prodiskutovat a v ucelené podobě ji představit městu. Není tak v ní zastoupen pouze názor jednotlivce ale celé skupiny. Jsme tedy pro město partnerem, se kterým může jednat. Vždy na jaře máme schůzku, kde se probírá výroční zpráva a vytyčí se plány na daný rok,“ pokračoval Petr Zahnaš s tím, že osadní výbor má i důležitou společenskou funkci. Lidé se v jeho rámci scházejí i proto, aby zorganizovali a následně se i účastnili řady různých akcí.

Tento orgán zastupitelstva si chválí také druhá strana. „Z mého pohledu má dvě funkce. Osadní výbor podporuje společenský život v městské části a pro nás je prospěšný zejména v momentu, kdy je potřeba něco vyřešit. Například, když město v dané lokalitě chce koupit pozemek. Tamní lidé přece jenom mají o místních poměrech lepší přehled. Stačí se tak spojit s předsedou OS a získáme o problematice řadu důležitých informací a i zdejší pohled na věc. Osadní výbory se nám velmi osvědčily. V novém volebním období jich funguje šest. V Nových Těchanovicích tentokrát nebyl ustanoven. To se ale může časem změnit,“ podotkl vítkovský starosta Pavel Smolka.

Jako prospěšné vnímají OS rovněž v Hlučíně. Zde na rozdíl od Vítkova mají ještě delší tradici. Zajímavostí je, že současný hlučínský starosta Pavel Paschek v minulosti dva roky předsedoval bobrovnickému OS.

„Kromě Bobrovníků máme osadní výbory i v Darkovičkách, na Rovninách a také při sídlišti OKD. Zejména v případě prvních dvou jmenovaných jsou z mého pohledu zásadní, jelikož se prakticky jedná o samostatné vesnice. Město každému OS přispívá milion korun a chce poskytovat i padesát tisíc na kulturní akce,“ popisoval Pavel Paschek a na závěr dodal: „Osadní výbory vnímáme jako prodlouženou ruku města. V jejich čele stojí aktivní lidé, s nimiž je možno se spojit a jednat o dané problematice. Většinou řešíme komunikace, chodníky a podobně. Existenci OS si velmi ceníme. Z doby, kdy jsem byl předsedou bobrovnického osadního výboru, jsem získal dobré zkušenosti, které mohu uplatnit i nyní jako starosta.“