Nejvýznamnější událost: nástup syna do školy

„Z pohledu záchranářů považuji za nejdůležitější událost letošního roku dokončení úplné rekonstrukce a zprovoznění výjezdového stanoviště ve Vítkově, kde jsou lokalizovány dvě posádky,“ uvedl tiskový mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl. Je to podle něj tak trochu sen splněný po mnoha letech. Nejtěžší událostí v našem regionu pro něj pak byla nehoda posádky záchranné služby na jaře v Opavě-Kateřinkách. „Jeden ztracený život už nikdo nevrátí. Jsem ale rád, že řidič sanitky i zraněný záchranář se dokázali s tak těžkou situací vyrovnat a dále se při své práci věnují pomoci jiným,“ podotkl.

Důležitých událostí v osobním životě byla podle jeho slov celá řada. „Tou pro mě asi nejvýznamnější se stal nástup mého staršího syna do první třídy. Máme tedy doma školáka a je z něj už taková docela samostatná jednotka,“ řekl Humpl.

Od příštího roku očekává na poli pracovním spoustu úkolů v rámci krajské záchranné služby. „Doufám ale, že příští rok budeme v kraji ušetřeni velkých neštěstí, jakými byly nehody ve Vřesině a Studénce,“ dodal Humpl.

Skalík: Stavba spojky S1 a Integrovaný plán

Podle sochaře a restaurátora kamene Tomáše Skalíka není jednoduché vybrat z letošních událostí tu nejdůležitější. Mezi ty by podle něj patřilo určitě zahájení stavby spojky S1.

„To je pro mě také příslib, že do budoucna se bude dopravní situace Opavy a propojení na Ostravu dále řešit,“ uvedl Skalík. Dále pak zmínil Integrovaný plán rozvoje města, díky němuž Opava může čerpat v následujících letech poměrně výrazné finanční prostředky. „Pak vidím řadu nejrůznějších drobných událostí, které jsem zaznamenal a které sečteny dohromady mi dávají obrázek, v jehož světle vidím Opavu a Opavany vnímavější, otevřenější a méně lhostejné a odevzdané vůči svému okolí,“ dodal Tomáš Skalík.

Začátkem roku podle svých slov obdržel od ministerstva kultury oprávnění, které mu umožnilo rozšířit pole profesní působnosti. „V mém osobním životě to byl sňatek s Kateřinou 1. června, který letos překrývá vše ostatní. Zdůvodnění důležitosti této události slovy vyjádřit neumím, to se odehrává na jiné než rozumové úrovni,“ doplnil Skalík. A co on sám očekává od následujícího roku?

„Očekávám, že opět přinese spoustu příležitostí a výzev a bude smysluplným pokračováním na cestě odněkud někam. Nečekám nějaké zlomové události, i když samozřejmě mohou nastat, byla by ovšem nuda je předpokládat,“ uzavřel Skalík.

Černohorský: Uspořádal jsem si soukromý život

Z pohledu tiskového mluvčího opavské policie René Černohorského se každý den, týden, měsíc na Opavsku něco zajímavého děje, ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu. „V současné době mě nejvíc oslovuje vánoční jarmark v centru města, který jsem přivítal. Jsem rád, že město tuto akci pořádá s tím, že člověk zde na chvíli vypadne z běžné reality, z koloběhu pracovních i osobních starostí,“ řekl Černohorský a doplnil, že se na jarmarku setkává s lidmi, které přes rok třeba nevidí nebo nemá čas se s nimi sejít a pobavit se. „Tato setkání s kamarády, přáteli a dalšími lidmi mi přispívají k pohodě a klidu před nadcházejícími vánočními svátky. Zde je čas rekapitulovat, hodnotit uplynulý rok a dávat si různá předsevzetí,“ dodává.

Kterou událost považuje za nejdůležitější? „Myslím si, že jsem si uspořádal svůj soukromý život, dokončil jsem zařízení nového bytu, snad jsem obnovil ztracená kamarádství a svůj volný čas jsem převážně věnoval rodině, zahrádce, fotbalistům v Chlebičově a psychoparalytické skupině Rotující kedluben iiii,“ vyjmenoval René Černohorský.

Od příštího roku očekává, aby byl minimálně tak plodný a úspěšný jako ten letošní. Jak zmínil, k tomu všemu musí nemalou měrou přispět sám a že mu pohoda, klid a štěstíčko nespadnou do klína samy od sebe. „Samozřejmě budu rád, když v pohodě budou všichni mí blízcí a vlastně všichni spoluobčané, s kterými jakkoliv přicházím do styku, a všem přeji hlavně zdraví,“ podotkl závěrem.

Nováková: Začala jsem znovu uvažovat o svých snech a přáních

Nenápadnou, ale důležitou událostí Opavska pro vedoucí odboru kanceláře primátora Danielu Novákovou je využití náměstí Osvoboditelů, které se stalo pro lidi místem relaxace.
Kterou událost roku 2008 považujete na Opavsku za nejdůležitější?
Nedokážu vybrat nejdůležitější, ale za nenápadný, zato ale opakující se a důležitý považuji fakt, že v průběhu letních dnů Opavané posedávali či polehávali či jinak se bavili nebo relaxovali v prostorách parku na náměstí Osvoboditelů. V roce 2006 vzbudila rekonstrukce náměstí Osvoboditelů mnohé vášně a reálný život ukázal, že záměr vybudovat klidový prostor, kde by se lidé zastavili a rádi strávili čas, se zdařil. Také se nám opět vydařily oba naše tradiční kulturní festivaly (Další břehy i Bezručova Opava), Opavské kulturní léto i další kulturní akce, které statutární město Opava uspořádalo. Nově vzniklá příspěvková organizace Opavská kulturní organizace (OKO) úspěšně postupuje v přípravných pracích, nezbytných pro rekonstrukce tří významných kulturních objektů našeho města.
Jaká byla nejdůležitější událost ve vašem životě?
Nečekaná a náhlá smrt blízkého člověka. Uvědomila jsem si, že beru život a zdraví jako samozřejmost a nepřipouštím si, že by to mohlo být jinak a že by smrt mohla kroužit někde blízko. Mnohdy plýtvám svým časem a energií na zdánlivě důležité věci… A čas běží a roky přibývají. Začala jsem znovu a s odstupem uvažovat o svých snech a přáních a o tom, zda v mém životě není zapotřebí něco změnit.
Co očekáváte osobně od roku nadcházejícího?
Pokud bych očekávala, znamenalo by to, že s tím částečně počítám. Tudíž správnější by byla formulace „mně i mým nejbližším upřímně přeji další rok plný zdraví a příležitostí k osobnímu rozvoji.