„Nové Sedlice se ucházejí o peníze Nadace VIA České spořitelny, které bychom rádi použili na projekt Hřiště soudržnosti. Cílem je vytvoření koncepce využití fotbalového hřiště a okolního areálu, který se podařilo v létě získat z majetku státu do vlastnictví obce,“ řekla starostka Nových Sedlic Zuzana Rohovská a dodala, že nadace přidělí peníze pouze pěti žadatelům.

Do programu přihlásilo své projekty celkem padesát sedm zájemců a Novosedličtí zůstali v top dvanáctce finalistů. O tom, zda skutečně peníze získají, se dozvědí 14. listopadu. Mělo by se jednat o 310 tisíc korun a metodickou pomoc při realizaci svých projektů. Prozatím se zde na sklonku minulého týdne sešla nadační komise, prohlédla si prostory určené k výstavbě a prodiskutovala s místními jejich záměr.

„Věřím, že se nám podařilo komisi přesvědčit o smysluplnosti našeho projektu a budeme nakonec do programu zařazeni. Ostatně vše si už prohlédl také Kurt Gebauer a protože souhlasil s tím stát se garantem, věříme, že naše plány smysl mají,“ doplnila ještě starostka Nových Sedlic.