Za oběti bude dnes, ve středu 11. prosince, v 16 hodin sloužena mše svatá v nemocniční kapli FNO.

Mši svatou bude sloužit pomocný biskup Martin David.

Online reportáž

„Jsem v této chvíli v modlitbě spojen se všemi oběťmi a jejich rodinami, které tato nešťastná událost zasáhla, a chci vyprošovat pro všechny dar útěchy a světlo naděje do dalších dní,“ řekl biskup František Václav Lobkowicz. S týmem krizové intervence Fakultní nemocnice spolupracuje nemocniční kaplan.

Co o tragédii řekli:

Primátor Ostravy Tomáš Macura: „Ostravané ve chvíli, kdy by si měli užívat klidu adventní doby, prožívají jedny z nejhorších okamžiků ve své novodobé historii. Několika rodinám se dnes nevrátí domů jejich blízcí. Soucítíme s nimi, aktuálně jednáme o pomoci, kterou rodinám poskytneme, včetně pomoci finanční, i když si uvědomujeme, že žádná pomoc nemůže zmírnit jejich bolest.“

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák: „Když jsem se dověděl o tom, co se ve fakultní nemocnici stalo, padl na mě vztek a smutek zároveň. Jak je možné, že se něco takového stalo?! Kdo si to mohl dovolit, přijít do nemocnice, kde lidem lékaři a sestry život vracejí, a střílet bezmocné pacienty?! Je mi líto těch lidí, kteří měli celý život před sebou a někdo jim ho šmahem, zcela bezdůvodně vzal. Je mi líto jejich rodičů, příbuzných, kamarádů a přátel, kterým se tak z minuty na minutu život obrátil vzhůru nohama a už nikdy nebude nic, jako bývalo. Vyjadřuji jim hlubokou soustrast. Myslím i na ty, co přežili. Z fyzických zranění se nejspíš většina z nich vyhrabe, jsem si ale jist, že na bolest duše už do konce svých dní nezapomene nikdo.“

Ostrava střelba - pouták mobilZdroj: redakce