Město s nápravou dlouho nespěchalo, protože na jeho místě plánovalo výstavbu parkovacího domu. Narazilo však na záporné stanovisko památkářů, které radnici přivedlo k rozhodnutí zchátralou plochu opravit a ponechat jí funkci parkoviště v centru města. Kromě parkovacích míst prošly rekonstrukcí i příjezdové cesty s veřejným osvětlením a výsledek působí skutečně impozantně. Parkovací plochy pro osobní vozidla byly navrženy s kolmým stáním a s obousměrnými jízdními pásy mezi parkovacími místy.

„Díky novému dispozičnímu řešení vznikly mezi parkovacími plochami dva zatravněné pásy, ve kterých jsou vysazeny okrasné dřeviny a nižší rostliny. Proti původnímu vzhledu, který dělal městu ostudu, teď Masařská vypadá mnohem lépe,“ spokojeně konstatoval opavský primátor Tomáš Navrátil.

Zpevnění plochy parkoviště bylo provedeno s dlážděnými kryty, tedy s drobnou a mozaikovou žulovou kostkou a betonovou dlažbou. Parkovací plochy jsou nasvětleny pomocí nového veřejného osvětlení, umístěného na pěti stožárech vždy po dvou svítidlech. V průběhu rekonstrukce byla stavba pozdržena.

„Důvodem bylo provádění záchranného archeologického výzkumu v místech, dotčených výsadbou dřevin a umístěním sloupů veřejného osvětlení. Jedná se totiž o území s archeologickými nálezy,“ vysvětlil pozdržení stavby provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek. Archeologický výzkum však nebyl jediným důvodem zpoždění stavebních prací.

Během nich byly totiž mírně odkryty sklepní prostory původní historické zástavby, které nebyly doposud nijak sanovány. S ohledem na tento problém i na značné množství stavební sutě v podloží nebylo možné provést řádné zhutnění, nutné pro zajištění stabilního podloží pod vozovkou a parkovacími plochami. Proto bylo nad rámec projektové dokumentace rozhodnuto o dodatečném zpevnění podkladních vrstev dvaceticentimetrovou betonovou vrstvou, kterou vyztužila ocelová síťovina. Tato úprava byla zajištěna na celé ploše rekonstruovaných pojízdných ploch. Rekonstrukce parkoviště přišla město, které ji kompletně hradilo, na necelých deset milionů korun bez DPH.