Původní záměr na vybudování zahraniční univerzity odnesl čas. Odbor majetku opavského magistrátu má teď radním připravit záměr prodeje kasáren. Situací kolem rozlehlého areálu se má zabývat pracovní skupina, která bude k tomuto účelu sestavená.

Jeho osud se tak konečně může pohnout žádoucím směrem, protože nevyužívané budovy chátrají.

„Vedení města rozhodlo, že do doby prodeje nabídne Dukelská kasárna filmovým ateliérům. Pošle dopis různým televizním společnostem s tím, že v případě zájmu mohou v těchto autentických historických prostorách natáčet,“ říká mluvčí opavského magistrátu Lada Dobrovolná.

Kasárna však úplně prázdná nejsou. Některé prostory využívají Opavská kulturní organizace, hasičský záchranný sbor a Slezské divadlo jako sklady a dobrovolným hasičům slouží pro výcvik a soutěže.

Původní záměr města směřoval ke vzdělávací náplni. „Stále o ní ještě uvažujeme, ale jestli bude o tento směr i zájem, to nevíme. Víme jen, že to nebude Opava College, protože tento projekt nezapadal do českého vzdělávacího systému,“ konstatuje náměstkyně primátora Pavla Brady (SOS).

Dělostřelecká kasárna, postavená v Opavě roku 1889 jako Rudolfova, byla později přejmenovaná na Masarykova a po válce na Dukelská. Na jejich výstavbě se architektonicky podílel městský stavební inženýr, malíř, zakladatel a ředitel opavského Městského muzea Hartel Moritz Norbert Konstantin.