Během času se novojičínská nemocnice propadala na hospodářské dno, kam stáhla i svůj vítkovský satelit. Spasitelem má být podle názoru současných krajských radních společnost Agel, která si obě nemocnice od kraje dlouhodobě pronajme.

Novojičínskou nemocnici zná, protože už provozuje část jejího onkologického centra. Řešení této strategické spolupráce schválilo krajské zastupitelstvo na svém středečním zasedání. „Je to řešení ve prospěch občanů našeho kraje. Pronájem zajistí zachování veškeré stávající zdravotní péče v plném rozsahu také ve vítkovské nemocnici,“ ujišťuje hejtman Jaroslav Palas.

Vítkovští radní by mu rádi věřili, ale podobná ujištění se až dosud míjela účinkem. „Příští týden budeme s našimi zastupiteli jednat se zástupci Agelu. Chceme znát její záměry s poskytováním další zdravotní péče v naší nemocnici,“ říká vítkovský starosta Pavel Smolka.

Nepředpokládá sice, že se dozvědí konečnou vizi společnosti, ale nechce spoléhat ani na náhodu. „Budeme tlačit na kraj, aby v nájemní smlouvě s Agelem zakotvil minimálně zachování současného stavu naší nemocnice a případně též rozšíření ambulancí s investicemi do vybavení,“ přibližuje Pavel Smolka vůli Vítkovanů.

Nemocnice potřebuje například nutně nový rentgen, protože stávající je dávno v důchodovém věku. Vedení města by hodně ocenilo, kdyby společnost Agel našla v areálu nové využití opuštěné budovy pro zdravotní nebo sociální péči. Jednání o podmínkách pronájmu se uskuteční hlavně v létě a výsledkem bude příprava smlouvy, kterou pak bude schvalovat krajské zastupitelstvo.

Jitka Hrušková

Starostové: Vítkovskou nemocnici chceme zachovat v takovém rozsahu, jako je nyní

O osud vítkovské nemocnice se bojí. Starostové obcí a měst na Vítkovsku doufají, že se ji podaří zachovat alespoň v takovém provozu, v jakém funguje v současné době. Jak redakci řekl starosta Vítkova Pavel Smolka, příští týden ve středu se uskuteční jednání.

„Budou tam zastupitelé, starostové okolních obcí, zástupci kraje a firmy Agel a zaměstnanci vítkovské nemocnice. Chceme už vědět, jaká je konkrétní vize. Slibů už jsme slyšeli za ty roky dost. Zaměříme se na to, aby byl ve smlouvě řešen i Vítkov, nejen Nový Jičín,“ uvedl starosta a doplnil, že chtějí, aby byla vítkovská nemocnice zachována minimálně ve stejném rozsahu, jako je nyní.

„Byli bychom rádi, kdyby se našlo využití pro stávající nevyužitou budovu a kdyby mohly nějaké investice směřovat do vítkovské nemocnice. Například stav rentgenu je havarijní,“ nechal se slyšet starosta, podle kterého by mohl mít Agel lepší možnosti než kraj. „Jsou to odborníci, o tom není pochyb,“ uzavřel.

Nemocnice musí fungovat dál

Celou situaci okomentoval také starosta Březové Pavel Schneider. „Zúčastnil jsem se jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde byl schválen záměr pronájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, tedy včetně vítkovské nemocnice,“ uvedl starosta s tím, že pronájem a smlouvu se společností Agel bude schvalovat rada kraje a bude je projednávat i zastupitelstvo kraje na příštím zasedání 21. září.

„Do té doby bude probíhat mnoho jednání mezi zastupiteli Moravskoslezského kraje, zástupci společnosti Agel a starosty obcí Vítkovska,“ pokračuje. Jak zmínil, je stěžejní, aby vítkovská nemocnice fungovala dál, a to minimálně v takovém rozsahu, v jakém je v provozu doposud.

„Tedy léčebna dlouhodobě nemocných, rentgenologické pracoviště, biochemická laboratoř, nespočet odborných ambulancí, rehabilitace a samozřejmě ambulance první pomoci,“ vyjmenoval. Jak doplnil, je důlěžité, aby všichni starostové Venkovského mikroregionu Moravice jednotně trvali na smluvně zahrnuté podmínce dalšího fungování vítkovské nemocnice minimálně v takovém rozsahu, jaký je nyní.

„A to po celou dobu případného nájmu společnosti Agel,“ zdůraznil.

Dlouhé čekací doby

Jak budoucnost vítkovské nemocnice vidí starosta Starých Těchanovic Luděk Kozák? „Pokud bude zachované všechno, co tam je, budu spokojený. Něco by se mohlo ještě vylepšit. Například se dlouho čeká na objednání u některých lékařů. Bylo by dobré, kdyby se ambulance posílily,“míní starosta a dodává, že vítkovské nemocnice někdy sám využívá.

„Například rehabilitace jsem si tam osobně prošel a bylo to perfektní. Bylo by špatné, kdyby tady nemocnice nefungovala a lidé museli jezdit například do Opavy nebo Nového Jičína,“ doplnil.

Veronika Schindlerová