„Jedná se o největší pec, v níž lze vypálit dvojnásobné množství výrobků než ve všech stávajících. To už chráněné dílny potřebovaly,“ říká marketingový pracovník Pavel Šefránek.

Je to pravda, protože počty zakázek i výjezdů na tržní akce stále stoupají, a Charita proto potřebuje mít v záloze dostatek zboží.Oficiálně byla pec po tříměsíčním zkušebním chodu uvedená do plného chodu uplynulou středu s požehnáním kněze, otce Josefa Motyky.