Otice tak obhájily v celostátní konkurenci opět druhé místo. Ocenění převzal před několik dny z rukou náměstkyně ministra vnitra místostarosta Pavel Lesák.

Soutěž je tematicky zaměřena na rovné postavení úředníků v rámci veřejné správy. Otice patří v kategorii menších obcí ke špičce. „Spokojený úředník s výbornými podmínkami pro práci je předpokladem dobrého chodu úřadu a spokojeného občana.

Na zaměstnance může být vytvářen velký pracovní tlak, jen když tento zaměstnanec ví, že je o něj dobře postaráno, může se na zaměstnavatele spolehnout, může mu věřit," řekl k ocenění místostarosta Pavel Lesák.

Ocenění není spojeno s žádnou finanční odměnou, přesto si jej v Oticích velmi považují.