Jak to všechno začalo? Ondřej chtěl svou obec, v níž žije po celý svůj život, poznat blíž.

„Začalo to mým zájmem o nejstarší dochované stavby v Oticích, které jsem chtěl doprovodit slovem občanů. Navrhl jsem to starostovi a z rozhovoru s ním vyplynulo, že by bylo lépe napsat paměti nejstarších žijících místních obyvatel.

Inspiroval mě také výrok světoznámého fotografa Jindřicha Štreita o tom, že člověk by měl poznat své okolí, aby poznal sám sebe. Pana Štreita jsem mimochodem později osobně navštívil, abych mu poděkoval," uvádí Ondřej.

Nejdříve si vytipoval a poté začal postupně obcházet pamětníky. První byla paní Anna Páchová, poslední Bohumír Melecký. Mezi nimi jednadvacet dalších pamětníků. „Cestu k nim jsem měl pootevřenou, jedni mě odkazovali k druhým, protože se znají. Hlásil jsem se také jako vnuk dnes již zesnulého pamětníka Stanislava Janáčka, jehož bratr v pamětech také vystupuje," pokračuje.

Všichni však sdílní nebyli. K Ondřejovu překvapení mají někteří pořád strach hovořit o věcech minulých, které jsou podle jeho názoru již téměř uzavřeny. „Největší díl mé knihy se zabývá dobou druhé světové války, kterou pamětníci prožívali jako děti," pokračuje autor.

Otické paměti jsou v tuto chvíli již téměř připraveny k tisku. Zásluhu na tom mají i sponzoři, mezi něž patří Jan Weiss, JSDH Otice, Slezská ochotnická společnost Otice, Strojírna Vehovský, s.r.o., Štencel Transport, s.r.o., Josef Vrtiška Smurfit Kappa Czech, s.r.o., Jatka Kurka, s.r.o., TJ Otice, Vladimír Poštulka Agrotrans Otice, s.r.o. a manželé Tancíkovi.

Pomohl také starosta Otic Vladimír Tancík. „Je to právě on, který navrhl, že se obec postará o administrativní záležitosti kolem vydání této publikace, čímž mi ušetřil spoustu práce," oceňuje obec Ondřej.

Poprvé si lidé mohou Otické paměti koupit na otických Zelných slavnostech v září 2014, kde bude publikace rovněž pokřtěna. Má 140 stran, doprovází ji zhruba 70 dobových fotografií a měla by vyjít ve 200 vydáních. Ondřej na ní pracoval tři roky.

Starosta Vladimír Tancík: Už se moc těším na první vydání

Starosta Otic Vladimír Tancík uvádí, že projekt napsání Otických pamětí měl jeho podporu od počátku.

„Sám jsem si podobnou aktivitu vyzkoušel, když jsem sbíral podklady o pěstování zelí v Oticích a mohl jsem mluvit s Janem Bittnerem. Rozhovory s otickými pamětníky jsou vůbec inspirativní a důležité pro pochopení běhu obce.

Ondra Vrbický je mladý, přemýšlivý a velice schopný. Mnohokrát jsme spolu diskutovali nad zjištěnými fakty, vnímáním historie obce jednotlivými aktéry knihy. Tu jsem už samozřejmě viděl v prvopisu a už se moc těším na první vydání. Pomáhá nám s fotografováním, je dobrým příkladem nejen mladším občanům Otic," vyjádřil se starosta.