Momentální imisní situace je podle jejích slov vždy závislá na místních klimatických, meteorologických, geografických a urbanistických podmínkách.

„Oblast Opavska v rámci Moravskoslezského kraje jako většího regionálního celku je hodnocena jako méně zatížená. Na kvalitě ovzduší se podílí lokální zdroje lehkého průmyslu, obytné zástavby a doprava. Opavsko je rovněž dotčeno přeshraničními vlivy sousední průmyslové oblasti Polska,“ vysvětlila Rýparová s tím, že inverzní stavy, které se nepříznivě projevily na prašných imisích v oblasti Ostravsko-Karvinska, se Opavska dotkly v menší míře.

„Přípustný denní limit 50 μg/m3 pro PM10 (částice prachu o průměru 10μm) byl na stanici Opava-Kateřinky mírně překročen pouze 18. listopadu, na rozdíl od jiných stanic, kde dvojnásobné překročení limitu trvá již několik dní a bylo podkladem pro vyhlášení signálu upozornění na možnost výskytu smogové situace,“ pokračuje.

Jak dále zmínila, pro období zhoršených rozptylových podmínek, kdy je předpokládáno i zhoršení kvality ovzduší, platí i obecné doporučení pro chování lidí. „Zejména dětí, seniorů a osob se sníženou imunitou, kterým je například zvýšení příjmu vitaminů, omezení fyzických aktivit ve venkovním prostředí, vytváření příznivých podmínek vnitřního prostředí bytů i společných prostor,“ řekla a doplnila:

„Bez kouření, používání otevřených topidel, nátěrových hmot a jiných těkavých látek.“

Větrání prostor by pak podle ní mělo být pouze krátké a intenzivní. „Aktuální údaje o stavu ovzduší mohou občané sami získat přímo od hydrometeorologů na jejich webových stránkách: http://old.chmi.cz/OS/info.php?page=mapaAktualPM10.php, popř. telefonním čísle 596 900 265 nebo na teletextu České televize (str. 180),“ uzavřela.