Právě na tyto potížisty má být nově metrem zákon, který úředníkům umožňuje zkontrolovat, čím lidé doma topí. Jak to zatím funguje na Opavsku?

Na špatné topení upozorňuje rozhlas

Problém se špatným zatápěním se týká většiny měst a obcí v okrese a výjimkou nejsou ani Kobeřice. Plusové body jim nepřidává ani poloha, protože leží v jakémsi údolí.

„Vyjít ven je někdy opravdu šílené. Někteří začnou spalovat až večer, ať to není vidět. Jsou ale i tací, kteří se s trochou nadsázky řečeno ani neobtěžují počkat na tmu a zápachem z komínů obtěžují okolí hned ráno. Jsou to vesměs pořád jedni a ti samí lidé. Nepomohlo ani upozornění a osobní domluva, většinou s vámi ani nechtějí mluvit a pošlou vás někam, aniž byste se na cokoli zmohli," vyjádřil se ke kobeřickému ovzduší člověk, který v obci žije, ale přál si zůstat v anonymitě.

Na sousedy „čmoudily" se už několik měsíců snaží upozorňovat občané prostřednictvím sociální sítě. Na Facebooku si vyměňují informace o topičích v uzavřené skupině Kobeřice za čistý vzduch.

„O této iniciativě jsem již slyšeli, ale podrobnosti neznám. Žádné oficiální stížnosti na topení k nám na úřad nechodí, jejich řešení ani není v naší kompetenci. Přišel nám ale mail od občanky, na základě něhož jsme v rozhlase upozornili, aby, pokud mají možnost, topili lidé plynem.

Vím i o nějakém roznášení letáků a podobně, my jsme připraveni jim v tomto pomoci," uvedl starosta Kobeřic Lukáš Kubný.

Zároveň však připustil, že by efekt nemusel být žádný. „Jsem k tomu trochu skeptický, já myslím, že lidé ví, jak mají topit. Respektive normální člověk si to uvědomí, že nemá spalovat bůhvíco. Každopádně když bude smog, chceme v informování prostřednictvím rozhlasu pokračovat," doplnil Lukáš Kubný.

Ilustrační foto.

Úředník k vám zavítá až v krajním případě

K tomu, aby u vás doma zazvonil úředník s tím, že vám přišel zkontrolovat kotel, vede dlouhá cesta. Nejdříve je zapotřebí zaslat stížnost na úřad obce s rozšířenou působností. Její součástí by měly být fotografie čmoudícího komínu a alespoň třicetiminutový nepřerušovaný videozáznam, který vyloučí, že člověk pouze neroztápěl.

V tomto případě úřad provozovatele písemně upozorní, aby zjednal nápravu, a sdělí mu, co v opačném případě může nastat. Pokud se tak ale nestane a občané si na „čmoudila" budou stěžovat dále, teprve poté bude úředník kompetentní k fyzické kontrole kotle. Při ní musí postupovat podle pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Úřady však zatím mnoho stížností řešit nemusí, spíše naopak. V Opavě a Hlučíně registrují jednu a například v Kravařích nebo ve Vítkově dosud žádnou. Na požádání také lidé nově musejí předložit zprávu o revizi kotle na tuhá paliva.

A jaké jsou sankce? Pokud kotel úředníkovi nezpřístupníte, hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun. Pokud nepředložíte revizi kotle, můžete dostat pokutu až ve výši 20 tisíc korun.

Kvalita ovzduší se sleduje i v Kateřinkách

.

Automatickou měřicí stanici v Opavě-Kateřinkách v Kolárově ulici provozuje Český hydrometeorologický ústav od roku 1994. V současnosti se odebírají na automatické stanici vzorky z ovzduší a vyhodnocují se v hodinových intervalech. Například koncentrace polétavého prachu PM10, oxidu dusnatého, oxidu dusičitého nebo také ozonu.

Součástí stanice je i její vybavení o měření meteorologických veličin. Další automatickou měřicí stanici najdeme například v univerzitní zahradě v Praskově ulici.

Slovníček pojmůEmise – uvolňování znečišťujících látek vznikajících nejčastěji spalováním do ovzduší.
Imise – je emise, která se dostala do kontaktu s životním prostředím. Zjednodušeně řečeno se jedná o znečišťující látky (a jejich koncentrace v ovzduší), které dýcháme.
Pevné částice (PM) – neboli suspendované částice (např. PM 10) jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem. Jejich zvýšená koncentrace může způsobovat lidem závažné zdravotní problémy.

Jiří Hon: Nejhorší je kombinace tlakové výše a inverze

Jiří Hon z Opavy se věnuje ochraně ovzduší.

Jiří Hon z Opavy se zabývá ochranou ovzduší. Nejhorším obdobím podle něj bývá většinou leden a únor a také listopad a prosinec. „Pokud nastane inverze a kombinuje se s tlakovou výší, jak to bývá občas v zimě, pak máme jen málo možností tento stav ovlivnit, protože na městech a vesnicích leží smog jako pod pokličkou," uvedl.

Ačkoliv se podle něj znečištění ovzduší oproti 60. a 70. letům minulého století zejména v ostravském regionu podstatně snížilo, nedají se údaje z tehdejší doby se současným měřením jednoduše srovnávat.

„Tehdy byly v ovzduší vysoké koncentrace hlavně větších prachových částic, sazí, které se člověku nemohly dostat do plicních kapilár, zatímco dnes se v ovzduší vyskytují částice, které se díky své velikosti do plic dostanou," vysvětlil Hon.

Tvrzení, že se na znečištění ovzduší stejným dílem podepisují emise z dopravy, těžkého průmyslu i lokálních topenišť, neplatí vždy a všude. „Například v ostravském obvodu Radvanice se podle Zdravotního ústavu v Ostravě na znečištění podílí těžký průmysl v topné sezoně 64 procenty, v letním období ale už podíl stoupá o dalších 16 procent.

Naopak v Opavě v zimě nejvíce znečišťuje vzduch doprava," upřesnil.

V Moravskoslezském kraji převažují sice jihozápadní větry, které vanou do Polska, a ty severovýchodní vanoucí z Polska nejsou tak časté, zato však přinášejí větší množství emisí, protože Polsko má dosud mírnější předpisy.

Zákon pomohl protlačit studentský projekt

Čtveřice studentů Slezského gymnázia, která si v úterý v Jaktaři vyzkoušela úlohu emisařů. Zleva Vít Vlašánek, Lukáš Piwowarski, Zdeněk Vyležich a Jakub Hynar.

Studentský Projekt Emise, který se zrodil na půdě Slezského gymnázia, už dávno přerostl hranice regionu. Emisaři původně obcházeli domácnosti v Opavě a nabádali lidi, aby k topení používali vhodná paliva.

Jejich práce byla dokonce oceněna i ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Jenom v Opavě s gymnáziem spolupracuje dalších osm základních škol. Na území opavského okresu projekt doputoval také do hlučínského Gymnázia Josefa Kainar, které má pod sebou další čtyři školy. Opomenout nelze ani štítinskou základní školu.

Dlouhodobá spolupráce je však navázána i s Purkyněho univerzitou v Ústí nad Labem či Palackého univerzitou v Olomouci. Podle garantky celého projektu Kamily Tkáčová, která je zároveň pedagožkou Slezského gymnázia, je osvětu týkající se správného topení mezi lidmi nutno šířit. Právě Projekt Emise pomohl protlačit zákon, podle něhož mohou úředníci kontrolovat, čím lidé topí právě v jejich bydlištích.

„Ti, co špatně topí, si musí uvědomit, že nejvíce škodí především sami sobě. Z mého pohledu nejsou největším problémem emise, ale jejich následek, takzvané imise. Tedy karcinogenní látky, které spadnou do země, vody a podobně. Mohou se dostat do ovoce či zeleniny, které si lidé pěstují na zahradě. Je to skutečně nebezpečná záležitost," uvedla Kamila Tkáčová.

Veronika Bernardová, Petr Dušek, Milan Freiberg