Nalomenému zdraví pacientů takové cestování zrovna neprospívá. Hlavním záměrem loňského roku proto bylo vybudování nadzemních koridorů, spojujících jednotlivé pavilony. Ty by je dokonale chránily před všemi negativními vlivy počasí.

„Cením si toho, že Slezská nemocnice přes složitou situaci ve zdravotnictví hospodaří už několik let za sebou s kladným výsledkem,“ pochválil vloni opavskou nemocnici, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, krajský hejtman Ivo Vondrák.

Současně jí slíbil příspěvek z krajské pokladny ve výši 59,35 milionu korun na další investice a především na výstavbu zmíněných koridorů.

V první fázi měly být podle plánu propojeny pavilony V, N a S, zbylé byly zahrnuty do druhé fáze. Projektová dokumentace byla provedena a ve druhém pololetí loňského roku mělo přijít na řadu výběrové řízení na dodavatele.

„Pokud bude průběh přípravy proveden hladce, budou stavební práce zahájeny ještě letos,“ věřil v roce 2018 ředitel Slezské nemocnice Ladislav Václavec. Byl však optimistou, protože všechno je nyní jinak a jako obvykle jsou příslovečným „zakopaným psem“ peníze.

Původní rozpočet totiž předpokládal náklady celé akce ve výši 50 milionů korun. Při veřejné zakázce, vyhodnocené v březnu roku 2018, však byla nejnižší nabídnutá cena ve výši zhruba 74 milionu. Následně byl aktualizován rozpočet, který původní částku rozpočtu překročil o více než 36 milionů korun.

„Kraj v současné době nedisponuje volnými peněžními prostředky v daném objemu tak, aby mohla být akce za více než 86 milionů korun realizovaná,“ vzkazuje zřizovatel pacientům ústy mluvčí Moravskoslezského kraje Nikoly Birklenové.