Proti minulému pondělku, kdy bylo v lékárně odbaveno 410 receptů, jich toto pondělí lékárníci vyřídili rovných 730. „Možnost upuštění od poplatku využilo 2. února v lékárně Slezské nemocnice devadesát procent klientů a obrat v prodeji léků bez receptu během tohoto dne klesl o třetinu,“ říká tiskový mluvčí opavské nemocnice Daniel Svoboda.

Přes tvořící se fronty byla situace v lékárně proti očekávání ještě relativně poklidná. Klientům pomáhali s nezbytnými formuláři dvě administrativní pracovnice a pro léky na recept byly vyčleněny tři pokladny. Situaci ve Slezské nemocnici si zjišťoval i ředitel Milan Cvek.

„První nával se našim lékárnicím podařilo zvládnout s maximálním úsilím tak, aby zákazníci nemuseli čekat ve frontě před lékárnou,“ konstatuje ředitel Cvek. Zvýšenou pozornost vyvolala u pacientů i možnost neplatit za návštěvu odborného lékaře v nemocniční ambulanci třicetikorunový poplatek. Další průběh kolem poplatků, které nyní za pacienty Slezské nemocnice hradí kraj, prokáže až čas.

Každou úhradu poplatku totiž provází sepsání darovací smlouvy mezi krajem, nemocnicí a pacientem. Na tuto okolnost musí být nemocnice připravená. „Na méně frekventovaných odděleních ji bude dál vypisovat sestra nebo doktor a pro oddělení, na kterém se denně vystřídá skutečně spousta lidí, budeme v případě potřeby zvažovat i přijetí administrativní síly, Lékaře a sestry na ambulancích tato administrativa trochu zdržuje, ale žádné větší problémy tam dosud zjištěny nebyly,“ dodává Milan Cvek.

Ze své pozice vnímá rozhodnutí kraje jako opatření výhradně pro pacienty, protože nemocnici to příjmy nezvýší ani nezkrátí. Pro úhradu šedesátikorunového poplatku za hospitalizaci a devadesátikorunového za návštěvu pohotovosti zůstávají tři pokladní automaty na svých místech u vrátnice a ve vchodech do chirurgického pavilonu a do pavilonu L.