Za tu dobu se na jejich romantickém vzhledu výrazně podepsal zub času, přírodní podmínky i nenechaví návštěvníci. Prostoru pod zámkem dominuje Neptunova kašna s mohutným bazénem. Rozměrné sousoší několika figur je umístěno na stylizovaná skaliska se spoustou sochařsky znázorněných mořských živočichů, z boků skalisek a z prostoru mezi sochami původně vyvěrala voda.

Celek sousoší je umístěn ve středu bazénu na oválném soklu, který vyčníval spolu se sousoším nad úroveň vodní hladiny. Havarijní stav si vyžádal rekonstrukci, která je očistí a zajistí neutralizaci povrchu. Zrezavělé kovové spoje nahradí titanové a Neptun získá nový trojzubec. Závěr prací zahrnuje i barevné sjednocení celého sousoší.

Kančí bránu tvoří sousoší Hon na kance a Hon na jelena usazená na podstavcích zděného mostu přes přítok k Evelíninu jezeru. Pro jejich rozsáhlou devastaci budou obě sousoší převezena k restaurování do odborné dílny a na svá místa se už nevrátí. Nahradí je kopie a opravené originály budou vystaveny ve vhodných prostorách.

Opravou prochází také sousoší s názvem Hon na jelena.

Ostravská brána je vstupem do jižní části parku a název dostala po svém umístění ve směru na Ostravu. Jde o vysoce kvalitní uměleckořemeslné dílo z první poloviny 18. století a její technický stav je už velmi špatný. Restaurátoři její kamennou část ošetří a současně zajistí výrobu kopie všech kovaných částí.

Práce mají být podle harmonogramu dokončeny v závěru léta příštího roku a orientační náklady hovoří o částce 16 000 000 korun.

„Rekonstrukce je součástí projektu s názvem Šilheřovice a Krzyźanowice, místo odpočinku a aktivity. Spolufinancován je z prostředků programu Interreg V-A Česká republika Polsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ říká Pavel Pniak, generální sekretář Park Golf Clubu Ostrava, který je vedoucím partnerem české strany projektu.

Za polskou stranu ho zastupuje Gmina Kryźanowice. Stavebně a restaurátorsky se na akci podílí haťská firma Fichna a Hudeczek, restaurátorské i sochařské práce jsou dílem akademického sochaře Jakuba Gajdy. Kromě probíhající rekonstrukce památek se projekt týká též zřízení naučné stezky a už dokončené rekonstrukce historické budovy Palmenhausm.