Slavnostní ceremonie se zúčastní hejtman Moravskoslezského kraje, představitelé statutárního města Opavy, Matice slezské, Československé obce legionářské a členové Davidovy rodiny.

Po zdravici hejtmana Miroslava Nováka a opavského primátora Zdeňka Jiráska (oba ČSSD) přednese projev plk. ve výslužbě Jaroslav Žáček. V podání stěbořického pěveckého sboru zazní slezská i národní hymna a několik písní. Zasloužilí legionáři i činovníci přeberou na závěr speciálně zhotovenou medaili Joži Davida.

„Joža David byl přítelem mého strýce i dědy, takže pro mě není neznámá osoba. Podle mě si trvalou vzpomínku ve městě zaslouží," míní Jaroslav Burda.

Spolu s Břetislavem Tůmou dali hlavy dohromady, zajistili materiál, vhodné místo i sponzory. „Obtížně jsem hledal nějakou Davidovu fotografii. Město ji nemělo a obstaral mi ji až poslanec Václav Klučka přímo v parlamentu. Kontakt na jeho vnuka a pravnuka jsme získali přes Matici slezskou," vzpomíná Jaroslav Burda.

Rodný dům Joži Davida na ulici, která nese jeho jméno, stojí dodnes a má číslo 22. Na jeho fasádě bude umístěná tabulka s informací o významném obyvateli.

Kylešovický rodák Joža David se narodil 17. února 1884. Byl politik, legionář, novinář a meziválečný i poválečný poslanec Národního shromáždění Československé republiky za národní socialisty. Působil jako redaktor několika novin, za první světové války přeběhl jako voják rakouskouherské armády do Ruska a po propuštění ze zajateckého tábora se angažoval v československých legiích.

Po válce se stal předsedou Československé obce legionářské a poslancem Národního shromáždění. Během druhé světové války působil v britském exilu, po válce byl poslancem a později předsedou Prozatímního Národního shromáždění. V letech 1946 až 1948 byl poslancem Ústavodárného Národního shromáždění.

Zemřel 21. dubna 1968 v Praze.