Přes rok se v Hlučíně často skloňují dvě slova: parkování a karty. V současné době totiž bez platné parkovací karty nemůžete využívat většinu ploch vyhrazených k parkování. Na druhé straně i pokud máte o kartu zájem, nemusíte ji získat.

„Například mladá rodina, která se nově přistěhovala, že už si nemůže koupit parkovací karty, protože pro danou lokalitu došly, a přitom tam večer bývají volná místa," uvedla mluvčí radnice Ivana Gračková. Současný stav je výsledkem toho, že cena karet byla výrazně snížena a mnoho lidí si je nakoupilo do zásoby například pro své návštěvy. „A protože mají trvalé bydliště v dané lokalitě a jsou vlastníky auta, na koupi parkovací karty mají nárok," dodala Ivana Gračková.

Dlouhodobý problém s parkováním v Hlučíně by částečně mohly vyřešit nové parkovací plochy. Ještě letos by mělo přibýt zhruba 30 parkovacích míst, která se budou budovat během páté etapy regenerace sídliště OKD, která začíná nyní v srpnu.

Dále se v současnosti zpracovává projektová dokumentace na opravy parkovišť u sportovní haly a u nového Rodinného centra na OKD. Obě by se podle radnice měly začít opravovat příští rok.

„Ještě letos se bude opravovat parkoviště za drogerií DM u náměstí. Územní řízení běží ke stavbě parkoviště v nejexponovanější lokalitě v ulici J. Seiferta na Rovninách, kde by mělo vzniknout kolem stovky parkovacích míst. Stavební úřad se musel vypořádat s nějakými námitkami sousedů, podle kterých se upravovala projektová dokumentace. Jakmile budou všechny námitky vypořádány, měl by stavební úřad vydat stavební povolení," vysvětlila Gračková.

Petr Večeřa