Hradec: parkoviště bude naproti benzince

Dvacetiletý student z Branky u Opavy Filip Hoffmann je toho názoru, že by v Hradci nad Moravicí mohlo být parkovacích míst více. Tentýž názor zastává i osmapadesátiletá důchodkyně Hedvika Konečná. Více míst k parkování by uvítala i prodavačka z Hradce nad Moravicí Andrea Celtová. Možná, že se ale obyvatelům Hradce v tomto směru začíná blýskat na lepší časy. Už brzy se totiž dočkají nového záchytného parkoviště. „Řešení tady je, počítá se s centrálním parkovištěm, které by mělo být zbudováno na dosti veliké ploše proti benzinové čerpací stanici v Hradci,“ uvedl vedoucí odboru výstavby Antonín Dulava.

Ve schvalovacích dokumentech je vyčleněno několik parkovacích míst, počítá se i s místem pro autobusy rekreantů. „Máme projednán koncept územního plánu z roku 2000 a upravený koncept z roku 2005,“ sdělil dále Antonín Dulava. V současné době jsou Hradečtí před posledním stádiem schválení územního plánu. Nyní mohou lidé využívat mimo jiné parkoviště u Hradečanky, parkoviště na Městečku u zámku, parkoviště u sídla Policie ČR a parkoviště u Staré pošty.

Hlučín: parkoviště v centru obsazeno

A jak jsou na tom s parkovacími místy v Hlučíně? I zde se objevily nespokojené hlasy. „Chybí mi tady záchytné parkoviště,“ uvedla Zdenka Onderková z Darkoviček. Rovněž šestadvacetiletá Katka Pavelcová či důchodce Josef Machura si myslí, že počet parkovacích míst v centru je nedostačující. Co si ale představit v Hlučíně pod pojmem centrum? „Většinou se jako centrum bere městská památková zóna,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí v Hlučíně Soňa Prášková a dodala: „V centru je sto třicet čtyři placených parkovacích míst, dále jsou zde parkovací místa neplacená, a to u kostela sv. Jana Křtitele a kulturního domu.“ Parkoviště na náměstí je podle jejích slov většinou plné, nicméně parkoviště Bochenkova není zcela vytížené, rovněž u kulturního domu je volná kapacita.

Radnice nepopírá, že se už setkala se stížnostmi občanů na malý počet parkovacích míst na náměstí. „Bohužel takto nebyla rekonstrukce náměstí projektována,“ konstatuje Prášková a podotýká: „Pokud však občané netrvají na zaparkování přímo na náměstí, většinou v centru zaparkovat lze.“ Kolik zde zaplatíte za hodinu parkování? Na parkovišti na náměstí zaplatíte za první půlhodinu pět korun, za další deset. Na parkovišti Bochenkova je to deset korun za každou započatou hodinu. Provozovatelem placených parkovišť jsou zde Technické služby Hlučín, s. r. o.Vsoučasné době jsou dle slov ředitele Technických služeb Hlučín, které tato místa spravují, tržbami kryty provozní náklady. Budování dalších parkovacích míst v Hlučíně zatím neplánují.

Vítkov: za parkování lidé neplatí

Podle slov starosty Vítkova Pavla Smolky je ve městě téměř čtyři sta parkovacích míst, z toho v centru jich je sto šest, přičemž šedesát čtyři osobních aut může parkovat přímo na náměstí. „Odhadl bych, že v posledních letech jsou tato místa využívána v průměru tak z devadesáti procent,“ uvedl Smolka a podotkl: „V centru bývá situace kritická především v pátek a v sobotu, kdy zde přijíždějí chataři.“

Nedostatek parkovacích míst pociťují především na sídlištích. Podněty občanů týkající se nedostatku těchto míst úředníci evidují a v současné době zahajují akci nazvanou Regenerace panelového sídliště Budišovská - Wolkerova. V rámci této stavby se bude rozšiřovat stávající parkoviště. Dalším v řadě je projekt na rozšíření parkoviště u potravin Koruna, kde by mělo vzniknout dvacet šest nových míst. V současné době řeší finanční zajištění této akce. „Připravujeme také vybudování nového parkoviště u místního hřbitova, které by zároveň sloužilo návštěvníkům koupaliště,“ sdělil starosta Smolka. Nyní jsou ve fázi odkupu pozemku, na kterém bude parkoviště stát, neboť ten není v majetku města.

Parkování ve Vítkově není zpoplatněno. Starosta to odůvodňuje následujícími slovy: „Využívají je hlavně místní občané, a ti by tyto služby měli mít zdarma.“ Náklady na provoz má na svých bedrech tedy město.

Budišov má parkovacích míst dost

Místostarosta Budišova nad Budišovkou Rostislav Němec uvedl, že je počet parkovacích míst ve městě dostatečný. Jde přibližně o šedesát parkovacích míst pro osobní automobily. Parkování je zde zdarma. Parkoviště jsou průměrně využívána ze šedesáti procent. „V budoucnu předpokládáme výstavbu parkoviště před firmou Linaset, a. s., zhruba třicet míst,“ dodal Němec.

V Kateřinkách vyrostou dva parkovací domy

Parkovacích míst v Opavě v zóně placeného stání je celkem devět set sedm. Na tato místa dohlížejí a spravují je Technické služby, s. r. o. Kromě těchto jsou ale ve středu města ještě další placená parkovací místa, která patří soukromému provozovateli, například plocha před hotelem Koruna. „Pokud hovoříme o centru města Opava v souvislosti s parkováním, je centrum vymezeno zónou placeného stání,“ uvedl tiskový mluvčí Magistrátu města Opavy Jan Šindler. Tato místa jsou označena dopravními značkami podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Stání v této zóně je povoleno jen na místech vyznačených jako parkoviště a pouze po zaplacení parkovacího poplatku, ten v centru města činí dvacet korun na hodinu. U parkovacích automatů je nutné platit hodinové stání ve všední dny od 8 do 18 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Vůbec nejnižší hodinová taxa je v parkovacím domě, a sice pět korun za hodinu (do 4 hodin parkování, za každou další parkovací hodinu platí řidič deset korun).

A je podle magistrátních úředníků parkovacích míst ve městě dost? „Stávající kapacity parkovišť nejsou dostatečné. Vzhledem k hustotě zástavby v centru města i na sídlištích je úplné vyřešení tohoto problému velmi obtížné,“ uvedl náměstek primátora Pavel Mališ a podotkl: „V centru města, myslím tím prostor vymezený bývalými hradbami, bude možnost parkování vyřešena po dokončení výstavby parkovacích garáží v místě dnešní tržnice a v prostoru za Slezankou.“

Parkování je podle jeho slov celorepublikový problém jak v centrech měst tak i na sídlištích. Ty rovněž neskýtají volný prostor, do kterého by se mohlo parkování rozšířit. A proto jsou dnes tak vítány parkovací domy. Nezaberou tolik místa, a navíc nabízejí velkou kapacitu. „Město těmito levnými poplatky podporuje typ parkování, kdy auta neukrajují místa z veřejného prostoru v centru města,“ vysvětlil Šindler. Vybrané poplatky jsou dostatečné, aby pokryly provozní náklady na parkovací systém. „Za loňský rok vybralo město v zóně placeného stání téměř sedm milionů korun,“ upřesnil Šindler a dodal: „Při vybírání poplatků nejde jen o vykrytí provozních nákladů na údržbu a tvorbu nových parkovacích míst, ale i o omezení počtu aut, která vjíždí do historické zástavby města.“

Příkladem, kdy auta parkující na otevřeném parkovišti citelně ubírala z veřejného prostoru, je Dolní náměstí, to bylo v minulosti jedním velkým parkovištěm. Ana co se v souvislosti s parkovacími místy mohou těšit obyvatelé Kateřinek? Určitě uvítají následující informaci. „Chystáme výstavbu minimálně dvou parkovacích domů na sídlišti v Kateřinkách. Jednoho v části Kateřinky- západ a jednoho v prostoru Kateřinky-východ,“ uvedl náměstek Pavel Mališ.