Nejbližším krokem bude rozšíření parkoviště v ulici Partyzánská v sousedství Obchodního centra Katka. „Vnímáme, že parkování v Kateřinkách je velký problém a v některých časech dne se zde zaparkovat prakticky nedá. Proto jsme hledali vhodné místo, kde by šlo umístit alespoň povrchové parkoviště a vybrali jsme si prostor v blízkosti centra Katka,“ uvedl k tématu opavský radní Petr Popadinec.

Místní se tak dočkají navýšení kapacity stávajícího parkoviště, kde přibude rovnou dalších 40 míst pro osobní vozidla včetně dvou upravených pro invalidy. Vznikne v trojúhelníkovém prostoru mezi stávajícím parkovištěm a objektem Pošty 5.

Kavárna Libertas, 30. dubna 2024, Opava.
SERIÁL: Na kávě v Opavě, 2. díl: Libertas je kavárna plná lásky a svobody

Součástí stavby bude také osvětlení, úprava pro zasakování dešťových vod a zazelenění parkovacích ploch a okolí. Je sem navržena výsadba 11 stromů (višně a javory) a keřů na ploše přibližně 140 m², které vytvoří živé ploty. Náklady by se mohly vyšplhat až na 5 milionů korun, přesnou částku ukáže až výběrové řízení. Prozatím je město rozhodnuto, že parkoviště postaví ze svého. I nadále ale bude sledovat, jestli se neobjeví nějaká možnost dotačního titulu vhodného pro tento záměr.