V úřední dny se na oddělení vydávání občanských průkazů a pasů opavského magistrátu téměř nedá pohnout, jaký je tam nával žadatelů. S novým zákonem totiž přišly změny, které se ale ukázaly nebýt až tak ku prospěchu věci.

Všechny formuláře se v současnosti vyřizují přímo na místě a fotky musí občanům dělat rovněž úředníci v danou chvíli. Neplatí však, že zde musí vystávat frontu například i obyvatelé Vítkova, Hlučína či Kravař. Ti si mohou, a v případě pasů dokonce musí, vyřizovat doklady na svých vlastních městských úřadech.

„Žádat o pas s biometrickými údaji je možné pouze v místě trvalého bydliště, to platilo již před 1. lednem 2012 a novela zákona to nijak nezměnila. O občanský průkaz však můžete požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Tedy kupříkladu i jako občan s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem třeba v Opavě," vysvětluje Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Pro pas si tak musí zajít například Opavané stále jen na místní magistrát, pro občanský průkaz však mohou prakticky kamkoli. V regionu se vydávají doklady ještě v Hlučíně, Vítkově či Kravařích. Někde je přitom krize na úřadech podobná jako v Opavě, jinde pak prý situace docela klidná.

„Ano, oproti dřívějšku, a hlavně nyní před prázdninami je toho víc. Ale situace není nijak krizová. Rozhodně to tady jde výrazně rychleji než v Opavě," říká například vítkovský starosta Pavel Smolka (SNK) s tím, že sice na úřadě občas řady vzniknou, ale stav se drží v rozumných mezích.

To v Kravařích hovoří opačně. Na městský úřad přešlo z matriky kompletní vyřizování osobních dokladů, začíná dovolenková sezona a děti potřebují své pasy. Dvě kravařské úřednice odbaví denně zhruba 160 klientů nejenom z deseti obcí ve spádové oblasti. „Na vyřízení občanských průkazů k nám jezdí i obyvatelé Opavy, kteří nechtějí riskovat celodenní čekání ve frontě na opavském magistrátu," rozhořčeně konstatuje tajemník Městského úřadu v Kravařích Pavel Novotný.

Kravařští radní tím rozhodně nadšení nejsou a kdo by se jim divil. „Abychom mohli do vyřizování zapojit další dvě proškolené pracovnice, požádali jsme Ministerstvo vnitra ČRo dodání techniky, která je pro nové občanské průkazy a pasy zapotřebí. Místo ní přišlo z ministerstva sdělení, že na to nejsou peníze, a doporučení, abychom na uvedenou techniku, pokud ji chceme, uzavřeli s příslušnou firmou smlouvu o pronájmu. Ten by nás měsíčně přišel na částku kolem 7 500 korun," říká Pavel Novotný.

Opavský ani kravařský úřad ale nejsou jedinými v republice, které s novým systémem bojují. „Situaci řešíme. Ministerstvo vnitra provedlo analýzu nejkritičtějších míst. Vysoká vytíženost některých obecních úřadů je dána relativně nízkým počtem úředních hodin v týdnu. Osmi úřadům, kde je situace nejkritičtější, pak ministerstvo vnitra dočasně zapůjčilo mobilní pracoviště," sděluje dále Jiří Korbel. Do této osmičky vybraných institucí se však Opava nedostala.

Je zde však pro obce ještě jedno východisko. Ministerstvo vnitra totiž jednalo se Státní tiskárnou cenin o nižší ceně na poskytnutí nových fotokabin, které si městské úřady mohou koupit ze svých zdrojů. „Vyjednali jsme nižší ceny o 40 až 50 procent, a to s tím, že ministerstvo vnitra a Státní tiskárna cenin na sebe vzaly část nákladů," dodává na závěr Jiří Korbel.

Poznámka Zuzany Urbánkové: Kam pro pas a kam pro občanku

Možná jste to věděli, možná ne. Tak pro jistotu ještě jednou: nový pas vám vydají úřady pouze v místě vašeho trvalého bydliště, pro novou občanku můžete třeba do Ústí nad Labem.

Jistě pojedete blíž, třeba do Hlučína, Kravař či Vítkova. Tam takové fronty přivádějící mnohé na pokraj kolapsu nejsou a občanský průkaz vám zde vystaví mnohem rychleji než v přetížené Opavě.

Oni to někteří tamní úředníci neradi slyší, protože prý mají práce i tak dost. Navíc do Kravař někteří Opavané jezdí. Není se jim co divit. Než riskovat infarktové fronty na opavské radnici, vydrží raději lehkou nevoli některých úředníků z menších měst.

Obě skupiny jsou v tom nevinně. Přetížení úředníci samospráv i daně platící občané. Viníkem je tento stát, jeho úředníci a jimi vymyšlená zhoubná byrokracie.