Některým Hlučíňanům se nelíbí skutečnost, že by v lokalitě Jelenice, která se nachází západně od bývalých kasáren, mělo vyrůst obchodní centrum. Možná vůbec největším problémem je samotná poloha. Hypermarket se má zbudovat v těsné blízkosti silnice vedoucí z Hlučína do Opavy a už tak velký hluk v těchto místech by se mohl ještě znásobit.

Občané za Hlučín krásnější poukazují na skutečnost, že již nyní jsou překračovány povolené limity. Panují obavy z toho, že vytíženost této komunikace se s vybudováním obchodního centra zvýší. „Stavba by se měla realizovat nedaleko Štěrkovny. Tedy v klidové zóně města. Není to tak dávno, co Hlučín investoval nemalé finanční prostředky do rekonstrukce centra, a nyní by se chtěl pouštět do takové hrůzy," kritizoval plány ohledně obchodního centra předseda sdružení Občanů za Hlučín krásnější Pavel Paschek a ještě doplnil:

„Město sice argumentuje tím, že se chystá obchvat Hlučína, ale z informací Ředitelství silnic a dálnic a vzhledem k současné ekonomické situaci vyplývá, že dříve než za nějakých 10 až 15 let se stavět nebude."

Mělo by se jednat o Kaufland

Podle zákulisních informací se má v celé záležitosti mocně angažovat chomutovská společnost Quin Invest, která podobné areály staví po celé republice a pronajímá je nebo rovnou prodává některému z obchodních řetězců. V souvislosti s Hlučínem se nejčastěji skloňuje Kaufland. Časem by zde tak mohl vyrůst hypermarket jako na okraji Opavy s různými obchody okolo.

„Často si klademe otázku, jestli tak velké město, jakým Hlučín je, má zapotřebí budovat hypermarket. Odpověděli jsme si, že nikoliv," pokračoval Pavel Paschek a jedním dechem dodal: „Místním prodejcům by se mnohonásobně zvedla konkurence. Jejich výrobky by neměly takový odbyt. Nevěříme, že by to pomohlo i zlepšení zaměstnanosti v Hlučíně."

Navrhují i alternativní řešení

Plánované obchodní centrum dělí hlučínskou veřejnost do dvou skupin. Třebaže jsou Občané za Hlučín krásnější vcelku razantně proti, navrhují i jistou možnou alternativu.

„Myslíme si, že kdyby už měl tady hypermarket vyrůst, daleko vhodnější destinací je podle nás například areál bývalé cihelny. Nechceme, aby obchoďák narušoval klidovou zónu okolo Štěrkovny," uvedl Pavel Paschek.

Jeho občanské sdružení zatím slaví úspěch, jelikož veškeré papírování, které by stavbu posunulo dál, momentálně stojí na mrtvém bodě. V dohledné době se tedy v Hlučíně pravděpodobně stavět nebude.

Pavla Paschka jsme se ptali i na to, jestli Občané za Hlučín krásnější budou vstupovat také do jiných záležitostí, které podle nich jejich městu nesvědčí.

„Jsme připraveni bojovat i proti něčemu novému. V současnosti se ovšem soustředíme hlavně a především na obchodní centrum. V tuto chvíli ani není třeba řešit něco jiného," konstatoval na závěr Pavel Paschek.

Petr Dušek