Svou habilitační práci pro docenturu, kterou dělal na Palackého univerzitě v Olomouci, totiž postavil na opisu cizího textu bez udání zdroje. Oficiálně se tím dopustil prohřešku proti etice, ale bez ztráty titulu docenta. Slezská univerzita ho do konce akademického roku přemístila jako referenta do svého střediska v Krnově a potom došlo k rozvázání pracovního poměru. Libor Pavera se z ostudy zjevně už otřepal a nyní se přihlásil na výše uvedený post. Ten se uvolní v letošním akademickém roce po odchodu stávajícího vedoucího Jiřího Urbance.

Na uvolněné místo vypsala univerzita konkurz, do kterého se kromě Pavery přihlásili další dva uchazeči. Konkurzní komise zasedne 31. ledna a bude hodnotit přihlášky odborné pracovnice liberecké univerzity Milady Hirschové, dlouholetého pracovníka opavského Ústavu bohemistiky a knihovnictví Libora Martínka a Pavery. Jeho přihlášku musí vedení univerzity akceptovat, protože do konkurzu se podle zákona může přihlásit kdokoliv.

„V žádném případě nechci předjímat rozhodnutí konkurzní komise, ve které zasednou přední čeští odborníci v oblasti bohemistiky a budu se řídit jejím názorem. Docent Pavera už není naším zaměstnancem a nemám tušení, kde v současné době pracuje,“ řekl k prekérní situaci děkan opavské fakulty SU Zdeněk Jirásek.

Docent Jiří Urbanec patřil k pilířům univerzitní fakulty hned od začátku její existence. Stal se jejím prvním děkanem, potom šest let zastával funkci prorektora pro rozvoj a třináct let byl vedoucím Ústavu bohemistiky a knihovnictví. „Budu rád, když mě někdo vystřídá, protože mám při všech těch organizačních věcech velmi málo času na vlastní publikační činnost. Třináct let je sice dost dlouhá doba, ale věřím, že se mi stýskat nebude. Jen si uvolním ruce pro další aktivity, kterým se chci dál věnovat,“ říká Jiří Urbanec.