Jaké to je, dostat se z opozice k moci? To na vlastní kůži zakouší náměstkyně primátora Pavla Brady (SZ). Zatímco za bývalého primátora Zbyňka Stanjury (ODS) jeho kroky tvrdě kritizovala ze zadních opozičních řad jako zastupitelka, nyní se role vyměnily.

Stanjura a jeho straničtí kolegové jí to nyní z opozice vrací. A údery to jsou tvrdé.

Ten zatím poslední dostal nyní písemnou podobu. ODS rozeslala médiím stanovisko k zasedání zastupitelstva, které se konalo uplynulé pondělí. V něm se hned v úvodu píše o nekompetentnosti vedení města, především náměstkyně Brady.

Příležitostí se k tomu stala likvidace městské Pily Hrabství, s. r. o., konkrétně pak osoba likvidátora, na níž se neshodlo již předminulé zastupitelstvo. Nyní, po osmi týdnech, na posledním zasedání vrátila Brady zastupitelům na stůl stejný návrh. Zdůvodnila to tím, že oslovila tři zájemce, a pouze tento jediný, původní, podal nabídku.

„Aby taky ne, určitě pro něj není nevýhodná. Zastupitelé ODS zajistili konkurenční návrh za méně než padesát procent předložené částky. Tento však zůstal nevyslyšen, a zcela nepochopitelně tak koalice protlačila řešení o více než dvě stě tisíc korun dražší. ODS Opava považuje tento postup za nepřijatelný a bude zvažovat nápravná opatření," píší občanští demokraté v prohlášení, pod nímž je podepsán místopředseda místního sdružení Marek Veselý.

Opozice hovoří i o nepřipravenosti Brady odpovídat na dotazy ohledně pily, v níž zastupuje město jako jednatelka. Opakovaně kritizuje způsob řešení této neprosperující městské firmy, tj. likvidaci.

Při té příležitosti vytáhla nejtěžší kalibr. Je jím otevřený dopis zastupitelům města Opavy, který podepsalo třináct zaměstnanců pily. (tento dopis v plném znění si můžete přečíst níže)

Zaměstnanci v něm Brady osočují ze lži, když jim měla říci: „Je mi vás líto, ale rada města rozhodla o ukončení provozu pily…na zastupitelstvu se budu snažit o zachování provozu pily." Podle zaměstnanců však již tehdy věděla, že to není pravda. Za nepravdivý označili i její výrok, že nemají za stávajících podmínek zájem pracovat.

Podle občanských demokratů usvědčuje dopis zaměstnanců pily Pavlu Brady ze lží nejenom při jednání s nimi, ale rovněž ze lží na tomto i minulém zastupitelstvu.

Kritikou na její hlavu pak nešetřili ani v případě projednávání situace ve Slezském fotbalovém klubu, kde podle nich prokázala neschopnost cokoliv řešit a snahu vše alibisticky zakrývat rozhodnutím zastupitelstva.

Pavla Brady: Kritika není o faktech, ale o osobních útocích

Proč byl vybrán „dražší" likvidátor? Jak jste hlasovala vy osobně a proč?

ODS dva měsíce věděla, že chceme likvidátora jmenovat. Kdyby se svým návrhem přišli týden či alespoň dva dny před zastupitelstvem, dalo by se to řešit. Jenže to přišlo pozdě a nebylo to připravené. Jimi navržený likvidátor Jiří Mlčoch nebyl přítomen. Marek Veselý (ODS), který s tímto návrhem přišel, sice tvrdil, že je jím zplnomocněn, ale neměl v ruce žádný papír, který by to potvrzoval.

Na základě předložené nabídky nedokážu srovnat, zda by opravdu pan Mlčoch byl levnější než Radim Kepák, kterého jsme navrhovali na zastupitelstvu již před dvěma měsíci. Důležité je vědět i to, že kdybychom tento bod odročili a nerozhodli se, bylo by špatně. Každý měsíc totiž Pila Hrabství produkuje ztrátu dvě stě až dvě stě čtyřicet tisíc.

Kritika ze strany ODS je proto velmi zavádějící. Ráda bych také podotkla, že Radim Kepák je už se situací v pile seznámen a udělal první kroky. Navíc to není neznámý člověk, spolupracoval se Zbyňkem Stanjurou, Václavem Klučkou a dalšími. ODS ho zná a také s ním spolupracovala při likvidaci společností města.

Je pravda, co tvrdí zaměstnanci Pily Hrabství? Údajně jste jim měla říci, že se na zastupitelstvu budete snažit o zachování pily.

Není to pravda. Nic takového jsem jim neřekla a ani jsem říct nemohla. Na pilu jsem jela, abych zaměstnancům sdělila, že se rada rozhodla dát pilu do likvidace. Nechtěla jsem, aby se to dozvěděli třeba z médií. Zaměstnancům jsem sdělila, že bych také byla radši, kdyby provoz byl zachován, ale že to nejde. Vím, že je to tvrzení proti tvrzení, nezazlívám jim to, protože chápu, že těm lidem jde o práci.

ODS tvrdí, že jste ve věci pily lhala nejen zaměstnancům pily, ale také zastupitelům.

Ať mi řeknou, v čem jsem konkrétně měla lhát. Vše mám podloženo čísly. Vždyť pro mě osobně to bylo těžké rozhodnutí, třetinu zaměstnanců znám osobně, ale já zastupuji město a jeho zájmy. Nemohu proto nechat nefunkční pilu propadnout do další ztráty. Likvidace vůbec nebylo jednoduché rozhodnutí, o to víc mě to všechno mrzí. Jenže rozhodla čísla. Loni byla pila v třímilionové ztrátě.

Jaký je tedy váš celkový komentář k otevřenému dopisu ODS a dopisu zaměstnanců Pily Hrabství?

Není to o faktech, ale o osobních útocích. Nerozumím tomu, co mi vyčítají, když po celou dobu pilu zavřít chtěli, ale na zastupitelstvech řekli, že jim v likvidaci bránil jejich koaliční partner. Já pilu nezaložila a nebyla u toho, když předešlá léta nefungovala.

Zuzana Urbánková

Otevřený dopis zastupitelům města Opavy

Pane primátore, dámy a páni zastupitelé.

Zaměstnanci Pily Hrabství s.r.o. se po zhlédnutí záznamu ze zasedání Rady města Opavy ze dne 29. 4. 2013 rozhodli reagovat na výroky první náměstkyně, paní Brady.

1. Paní Brady nás byla informovat dne 26. 3. 2013, že rada města rozhodla o ukončení provozu Pila Hrabství s.r.o. s likvidací. Cituji: „Je mi Vás líto, ale rada města rozhodla o ukončení provozu pily. O ukončení provozu pily bude rozhodovat zastupitelstvo města Opavy dne 29. 4. 2013. Na zastupitelstvu se budu snažit o zachování provozu pily." Již tehdy věděla, že to není pravda!!!

2. Výrok, že zaměstnanci nemají zájem pracovat při stávajících podmínkách tj. 32 hod. týdně za obdobných platových podmínek, jak pronesla paní Brady, je nepravdivý a plně ho odmítáme.

3. Podporujeme pana ředitele společnosti Pila Hrabství s.r.o. a žádáme zastupitelstvo, aby zvážilo pronájem Pily Hrabství s.r.o.

4. Zachování pracovních míst společnosti s minimálním nebo nulovým ziskem je pro stát výhodnější (odvod daní) než vyplácení dávek podpory v nezaměstnanosti a dávek sociálních.

podepsáno 13 zaměstnanců Pily Hrabství s.r.o.

Jak to bylo na zastupitelstvu, když zastupitelé levnějšího likvidátora odmítli

Jednalo se o vůbec první bod zatím posledního zasedání opavských zastupitelů. Diskuze o jmenování likvidátora městské Pily Hrabství se přitom protáhla na více než hodinu. Důvodem bylo vystoupení zastupitele za ODS Marka Veselého, který nečekaně vytáhl do boje s návrhem na konkurenčního likvidátora, který by byl zhruba o polovinu levnější než ten vytipovaný vedením města.

Náměstkyně primátora a současně jednatelka Pily Hrabství Pavla Brady (SZ) ale nejprve vysvětlila, jak vůbec došla Rada města Opavy k výběru jimi určeného likvidátora Radima Kepáka z Ostravy. Zjednodušeně se dá říci, že tak nějak zbyl. Radnice totiž kromě něj oslovila i další dva likvidátory přímo z Opavy, ale ti nabídku odmítli.

Pro Kepáka navíc hraje fakt, že už dříve ve slezské metropoli na některých zakázkách pracoval.

S městem se u Pily Hrabství domluvil na podmínkách, při kterých mu bude po dobu šesti měsíců vyplácena mzda, kterou by zde jinak měl ředitel. Zůstalo by u platu bez odvodů, takže se jedná konkrétně o částku šest krát 35 100 korun. K těmto 210 600 korunám by navíc na konci roku (termín pro úspěšné dokončení likvidace, ke kterému se zavázal pozn. redakce) obdržel ještě další jednorázovou odměnu v totožné výši, tedy 210 600 korun.

A právě v té chvíli nastal čas pro Marka Veselého. Mezitím už stihl všem kolegům rozdat papíry s protinávrhem, ve kterém se nabízel na pozici likvidátora pily bývalý opavský zastupitel Jiří Mlčoch.

Hned na počátku se přitom s nepředstíraným despektem obrátil na vedení města s výtkou: „Vy jste za celou dobu nebyli schopni učinit pořádné výběrové řízení a sehnat výhodnější nabídku. Já jsem ji sehnal během dvou hodin." Samotný Jiří Mlčoch na jednání nebyl, ale Marek Veselý prohlásil, že je zplnomocněn za něj podat nabídku.

V té se mělo mimo jiné hovořit o mzdě likvidátora ve výši něco přes 34 tisíc měsíčně po dobu šesti měsíců. Kromě toho Jiří Mlčoch údajně nežádal žádnou závěrečnou jednorázovou odměnu. V konečném důsledku by tak přišel městskou kasu o více než 200 tisíc levněji.

Ačkoli přítomní souhlasili, že by se jednalo o úsporu, věc uvízla na mrtvém bodě. Vedení města například kritizovalo skutečnost, že Marek Veselý nepřišel s touto nabídkou již dříve, ale až na zasedání. Navíc se radním nepozdávala ani konkrétní podoba předložené nabídky, jelikož materiály neměly všechny potřebné oficiální náležitosti.

I přesto bylo vyhlášeno hlasování za jmenování Jiřího Mlčocha likvidátorem Pily Hrabství. Návrh ale neprošel. Naopak jmenování Radima Kepáka jako o něco „dražšího" likvidátora o chvíli později už odsouhlaseno bylo.

Tomáš Pustka