„Mám kritickou připomínku k odboru dopravy Magistrátu města Opavy. Věřil jsem, že jsme už vstoupili do otevřené Evropy. O opaku mě částečně přesvědčila jízda po Pekařské ulici do Polska, kde jsem si chtěl toto otevření vyzkoušet. Předpokládám, že je to okresní silnice, která podle mého už v předválečné době byla spojnicí s Polskem,“ napsal naší redakci Josef Weisz z Opavy.

Podle jeho slov byl ale 23. prosince šokován hned třemi značkami zákazu vjezdu motorových vozidel na této ulici. „Je zajímavé, že polská strana má na této cestě vše, co se má při vstupu na hranici objevit, a nechybí ani celkem kvalitní cesta. Česká republika vítá motoristy zákazem vjezdu, a nikomu to nevadí,“ dodává Josef Weisz.

Odbor dopravy opavského magistrátu na základě žádosti správce silnice, kterou je Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava, vydal stanovení k úpravě dopravního značení na hraničních přechodech v rámci správního obvodu města včetně hraničního přechodu Opava - Pilszcz. „Této žádosti před vydáním stanovení předcházelo jednání za účasti starostů jednotlivých obcí souvisejících s hraničními přechody včetně zástupců z polské strany, kde byl odsouhlasen návrh úprav dopravního značení, ve kterém se přihlíželo i k stavebně technickému stavu vozovky, důležitosti pohraničního styku a podobně,“ uvedl vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací odboru dopravy opavské radnice Rudolf Klein.

Podle jeho slov bylo z důvodu havarijního stavu vozovky na české straně jako dočasné řešení vydáno povolení k omezení provozu na tomto hraničním přechodu. Na této silnici tedy platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel kromě vozidel Správy silnic Moravskoslezského kraje, Integrované záchranné služby, zemědělské techniky a motocyklů do padesáti kubických centimetrů.

„Podotýkám, že je to řešení dočasné do doby provedení opravy vozovky z české strany, s čímž byla seznámena i polská strana. Po opravě vozovky bude povolen průjezd na tomto hraničním přechodu všem motorovým vozidlům do 3,5 tuny,“ dodal Rudolf Klein.