Kraj má vyčleněno pětadvacet milionů korun na opravy a rekonstrukce důležitých obecních staveb, občanskou vybavenost, místní komunikace a v mikroregionech podpoří také projektové manažery i poradce.

Jednotlivé obce mohou získat na neinvestiční projekty až čtvrtmilionovou dotaci a na investiční projekty až čtyři sta tisíc korun. Pro poradce a projektové manažery v mikroregionech je připraveno až 125 000 korun.

Na Opavsku mohly své projekty, zaměřené na rekonstrukce místních komunikací a parkovacích ploch, realizovat například obce Oldřišov, Jezdkovice a Hať, modernizovat veřejná prostranství se podařilo v Mikolajicích a Podporu dostal projekt na zkvalitnění prostředí základních a mateřských škol v Melči.

Předkládat žádosti bude možné od 29. prosince do 8. ledna prostřednictvím elektronické podatelny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Bližší informace jsou uvedené na webových stránkách www.msk.cz v sekci Dotace.

Obce a lesáci mohou rovněž využít krajské dotace, určené k likvidaci kůrovce a pro nakládání s komunálními odpady. Oba dotační programy se týkají příštího roku a vlastníci lesů i obce mohou o peníze požádat od února prostřednictvím krajského elektronického portálu.