Hradeckým se podařilo překonat nejen úskalí získat kvalitní projekt, ale i nejtěžší část celého záměru – financování. Na základě rozhodnutí zastupitelstva město požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblasti Bezpečnosti na komunikacích, cyklo a pěší doprava. A podařilo se.

„Získali jsme dotaci ve výši osmi milionů a téměř šesti set tisíc korun, tedy devadesát dva procent celkových nákladů na výstavbu této cyklostezky,“ řekla nám Ivana Hyklová z odboru výstavby, územního plánování a investic hradeckého úřadu.

Kromě jiného bude součástí stezky, která povede v úseku od ČOV po odbočku k papírnám podél hlavní komunikace, také nová lávka přes řeku Moravici. Se začátkem prací se počítá po Novém roce, až to počasí dovolí.