Hazard pomůže dobré věci. Část z každé hotovosti, kterou vhodí hráči do opavských automatů, půjde na sportovní činnost. S příchodem zákona o loteriích totiž vznikl prostor k vytvoření koncepce financování sportovních aktivit na území města Opavy. A pravděpodobně to vypadá, že část půjde pro sportovce, část pro město.

„Z hazardu má Opava ke konci listopadu zinkasováno 4,73 milionu jako poplatek za provozovaný hrací přístroj dle minulé legislativy to znamená pohledávky z minulých let," uvedla tisková mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná. Podle nové legislativy je odvod z loterií a podobných her 1,8 milionu korun a 22,5 milionu korun odvod z výherních hracích přístrojů. V tuto chvíli to tedy dělá celkově 24,3 milionu korun.

„Do konce roku se předpokládá, že se vybere zhruba 30 milionů. Existuje návrh koncepce sportu, který navrhuje, aby 60% výdělku z hazardu šlo do sportu. Do jakých organizací či odvětví sportu finance půjdou, ale nevíme," informovala Lada Dobrovolná. Kdyby ale město vybralo předpokládaných 30 milionů, je nutné od nich ještě odečíst 12 milionů, které se vybraly v loňském roce podle starého systému, zbude tedy pouze 18 milionů.

Pokud zastupitelé návrh schválí, z této částky se rozdělí zmiňovaných šedesát procent do sportu, zbytek výtěžku z hazardu se stane součástí rozpočtu. Jak už bylo zmíněno, novou koncepci předložila sportovní komise v čele s Markem Hájkem, který je místopředsedou ČSTV a také zmocněncem Českého olympijského výboru pro regiony. V této problematice má tedy velké zkušenosti.

Co se týká vyjednávání financí z hazardu, absolvoval jednání s mnoha starosty. „Hazard je zdaněn novým způsobem teprve od 1. ledna 2012 a prostřednictvím rozpočtového určení daní (RUD) dostávají obce a města významnou část. Odhaduje se, že jde o 4 miliardy. Definitivní objem pro konkrétní města bude znám až k 28. únoru 2012," uvedl Marek Hájek.

Z dostupných čísel se dá předpokládat, že roční výnos pro Opavu se skutečně bude pohybovat mezi 30 až 35 miliony korun. Podle Marka Hájka je slezská metropole městem, jenž sport dlouhodobě podporuje. „Pomohlo nám, že dříve bylo prokazatelně do sportu z hazardu odesláno 60% a místní politici navrhují tato procenta zachovat," mínil člen opavské sportovní komise a ještě dodal: „Přesto předpokládám, že budeme muset jednat a vysvětlovat až do prosincového zastupitelstva. Věřím, že nepolitický sport bude nakonec u zastupitelů ohodnocen a koncepce financování bude přijata."

Trojí dělení

Podle slov dalšího člena komise Petra Czudka (ODS) se konečná částka, která z hazardu přiteče do opavského sportu, bude dělit na tři části. Třetina by měla jít přímo na sportovce, třetina na opravy sportovišť a třetina na reprezentaci města skrze vrcholový sport.

„Velice důležitá je druhá položka. Spadají do toho i tělocvičny základních škol a podobně," vysvětloval Petr Czudek. Současného trenéra opavských basketbalistů jsme se ptali i na to, zda se podobně rozdělují peníze z hazardu na sport také v jiných městech České republiky. „Různí se to. Dá se ovšem říct, že oněch 60 procent je průměr," doplnil.

Jak to dopadne s výnosy z výherních loterijních a sázkových her bedlivě sledují i v opavských klubech. „Peníze z loterií jsou pro sport důležité a prospěšné. Je to i jeden z důvodů, proč jsme si mohli dovolit přivést Ladislava Sokolovského," potvrdil manažer BK Opava Dušan Štěnička.

O všem rozhodnou politici

Jestli vás zajímá, kolik dostane Slezský FC, BK Opava nebo Slezan, nechte si zajít chuť. O těchto částkách se bude teprve rozhodovat. „Koncepce financování i pozice sportovní komise, což je poradní orgán, jsou jen podpůrné. Sportovní komise navrhne klíč dělení, ale o skutečném dělení rozhodnou vedení města, rada a také zastupitelstvo," uvedl Marek Hájek a ještě připojil: „Před schválením rozpočtu nikdo neřekne žádné částky. Ty se budou určovat až následně a opakuji rozhodovat o nich budou politici města."

Klára Jarošová, Petr Dušek