Vyroste u Hlučína nový obchodní areál podobný tomu, jaký je třeba v Opavě–Kateřinkách? Je vůbec takový areál potřeba? Tak na tyto otázky se dnes ptají obyvatelé Hlučína.

Část místních rozšíření obchodní nabídky ve městě vítá, jiní ale nesouhlasí. Proti záměru se začala ozývat část hlučínských občanů. Podobně jako již předtím ve věci bioplynky nebo prodeje bytů rozhodli se bojovat proti výstavbě peticí.

„Od začátku tohoto týdne až do 12. prosince se budeme snažit získat co nejvíce podpisů místních, ale i občanů z okolí Hlučína. Podpisové listy jsou v Galerii Hlučín, Cestovní agentuře RS Travel a v recepci Solné jeskyně. Postavení takového areáluvnímámejako ztrátu ekonomického významu historického jádra města, zejména pak zhoršení konkurenceschopnosti místních živnostníků a podnikatelů,“ vysvětlil nám Daniel Barták, jeden z iniciátorů petice.

Současně dodal, že zde také hrozí zhoršení dopravní situace ve městě, zničení orné půdy a v neposlední řadě areál považují za urbanisticky špatně řešený. Hlavní slovo v této věci bude mít opět hlučínské zastupitelstvo. To rozhodne, zda pozemek dnešního pole přilehlý k areálu Hasičského záchranného sboru uvolní pro výstavbu podobného typu, nebo ne.

Že se tímto tématem skutečně na hlučínské radnici zabývají, nám potvrdil Martin Kuchař, vedoucí oddělení územního plánování MěÚ Hlučín: „V současné době se projednává změna územního plánu Hlučína, která řeší také požadavek na rozšíření ploch podnikatelských aktivit pro výstavbu nákupního centra.“

Zároveň dodal, že případná změna územního plánu, bude-li odsouhlasena, neřeší ani konkrétního investora či vlastnictví dotčených pozemků, ale pouze změnu využití této lokality pro jiný účel. Tedy otevře možnost stavby třeba obchodního centra.

Teprve následné kroky ukáží, kdo skutečně bude chtít na tomto místě centrum postavit. Ve věci se viditelně angažuje chomutovská společnost Quin Invest, která podobné areály staví a pak je pronajímá či prodává konkrétnímu obchodnímu řetězci.

Už dnes se ale otevřeně mluví o tom, že zde má stát Kaufland a obchody jako v již zmíněné Opavě.