Lidé si stěžovali zejména na snížení bezpečnosti provozu a nevhodné značení. Jak uspěli a zdali se něco změnilo? Na to nám odpověděl vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Magistrátu města Opavy Rudolf Klein.

Ale vezměme to od začátku. 25. února 2008 byly magistrátu doručeny nesouhlasné připomínky, pod kterými se podepsalo sto čtyřicet pět občanů Englišovy a přilehlých ulic. K této petici byly přiloženy odborné posudky Vojtěcha Nováka a Miroslava Wernera.

O dva měsíce později, tj. 22. dubna 2008, se k tomuto vyjádřil odbor kontroly Magistrátu města Opavy zamítavě se zdůvodněním, že provedení cyklostezky je v souladu s normou, i když se jedná pouze o doporučující dokument.

To ovšem vyvrací výše zmíněné odborné posudky. Například s přihlédnutím ke všem doporučeným bezpečnostním parametrům by měla nejmenší šířka vozovky mezi obrubníky činit 7 metrů. Současná šířka vozovky je však jen 6,5 metru.

Rudolf Klein uznává, že celková šířka vozovky opravdu nemusí souhlasit s uvedenou normou, nicméně dodává, že ve stávající zástavbě jsou to dostatečné parametry pro bezpečné fungování provozu jak cyklistů, tak i řidičů motorových vozidel. Navíc se podle jeho slov skutečně jedná pouze o normu doporučující, nikoli o zákonem stanovené limity.

Zdůrazňuje také, že vše musel schválit zároveň dopravní inspektorát policie ČR odpovídající za bezpečnost a plynulost dopravy. Nynější dopravní značení je podle něj v pořádku a v naprostém souladu se stávajícími zákony.

Klein si podle svých slov uvědomuje ne zcela ideální podmínky pro cyklisty, ale rovněž tvrdí, že pokud by se mělo přistoupit k rozšíření vozovky tím, že by došlo ke zrušení tzv. zeleného pásu podél chodníků, jednalo by se o nákladnou operaci, kterou by odbor životního prostředí stejně nepovolil.

Nicméně podle odborného posouzení Vojtěcha Nováka byla realizace odděleného protisměrného provozu cyklistů v hlavním dopravním prostoru komunikace řešením luxusním, nehospodárným a zbytečným. Na to reaguje Klein slovy, že něco jiného by bylo mít volnou ruku a stavět na zelené louce.

Tady se však ve stávající zástavbě jednalo údajně o jediné možné řešení.

Tomáš Pustka, Marek Strmiska