„Mám doma zhruba čtyři sta padesát kopií fotek ve formátu A4 s popiskem. Všechny jsem si je půjčil od lidí v Oldřišově. Rád bych je vystavil, ale v naší obci není žádná tak velká výstavní místnost, do které by se mi fotky na stojanech vešly,“ uvádí Petr Barč, který není v prezentování své sběratelské práce žádný nováček.

Před třemi lety mohli Opavané obdivovat stovky historických snímků rovněž zobrazujících historii Oldřišova. Výstava se tehdy konala v prostorách Lidové školy umění na Solné ulici. Ta se však nyní opravuje.

„Paní ředitelka přislíbila, že až bude rekonstrukce hotova, budu moci výstavu uspořádat opět u nich. Stát by se tak mělo příští rok. Hlídám si ten termín,“ pokračuje sběratel s tím, že by se vůbec nezlobil, kdyby se do té doby vhodný prostor našel i jinde.

Pokud se mu vše podaří, mohou zájemci vidět snímky, které jsou pro mnohé možná ještě i dnes tak trochu kontroverzní. Jsou na nich nejen muži z Oldřišova sloužící u pruské armády v době první světové války, ale i vojáci wehrmachtu z druhé světové války.