Petr Barč, který je u dobrovolných hasičů už osmatřicet let, není pro naše čtenáře neznámým člověkem. Jeho dobové fotografie, které dlouhá léta sbírá, jsme opakovaně zveřejňovali v našem týdeníku. Vystaveny byly také v prostorách Lidové školy umění v Solné ulici v Opavě.

Petr Barč je ovšem znám také jako zkušený včelař, který před třemi lety nechal vysvětit dřevěnou kapličku svatého Ambrože – patrona včelařů. Tato kaplička, kterou označuje spíše jako dřevěná boží muka, stojí na jeho pozemku pod obrovskou sekvojí.

Florián čeká na chvíli své slávy

Nicméně to vše je již minulost. Oldřišovský rodák se nyní soustředí na budoucnost. V jeho pokoji stojí šedesát centimetrů vysoký Florián, z mořeného lipového dřeva, a čeká na pana faráře a svou chvíli slávy.

„Vyřezával ho řezbář Dušan Adamec ze Slavkova podle malé sošky svatého Floriána z charitního obchůdku," uvádí Petr Barč, který má k dobrovolným hasičům blízko už přes svého dědečka Maxmiliána, jednoho ze zakládajících členů této organizace v Oldřišově.

„Patron hasičů by měl ochránit naši obec před ohněm, povodněmi a jinými pohromami. Svěcení provede pan farář ze sousední polské obce Pilszcz Adam Welchne. Po vysvěcení bude socha stát u mě doma," pokračuje Petr Barč.

Přijedou hosté z širokého okolí

Na nadcházející sobotní slávu pozval Petr Barč hosty z širokého okolí. Přijedou hasiči z Pilszcze, v uniformách a se zástavou. Stejně tak samozřejmě i jejich oldřišovští kolegové spolu se starosty obou obcí. Svědky slavnostního vysvěcení chtějí být i hasiči ze Služovic, Hněvošic, Vrbky, Kobeřic, Svobody, Velkých Hoštic, Litultovic, Loděnice.

Všechny pak čeká posezení v oldřišovské hasičské zbrojnici, kde pro ně Petr Barč chystá překvapení. „K tomu všemu bude hrát kapela, na harmoniku pak také můj kolega, rodák ze Štěpánkovic, Rudolf Kurka, bývalý člen skupiny Srubek. Celá akce se bude také natáčet, abychom měli pěknou vzpomínku," usmívá se Petr Barč.

Budoucnost, to jsou i fotky

Vysvěcení Floriánovy sochy, to je budoucnost blízká. Petr Barč však už dnes plánuje, že za rok vystaví opět své dobové fotografi e sesbírané po pamětnících a rodácích. Příští rok totiž Oldřišovští slaví 1234 let od založení obce. „Náš starosta Petr Toman mě oslovil, abych u této příležitosti své fotografie vystavil. Nejspíš to bude v sále obecního úřadu," plánuje Petr Barč.