Vyřeší se už konečně odkanalizování Píště? S touto otázkou vstupovala předminulé pondělí večer většina místních do tělocvičny píšťské základní školy, kde kvůli kanalizaci bylo uspořádáno veřejné shromáždění. Výsledek? Stále nejasný.

Pohledem nestranného pozorovatele bylo na setkání občanů v Píšti poměrně jasně rozpoznatelné, že pokud se někdo rozhodne postavit si hlavu, těžko s tím půjde něco udělat. S obcí v současnosti lomcuje jedno jediné téma. Vedení Píště totiž musí splnit povinnost o plošném odkanalizování.

Nabízí se jen a pouze dvě varianty, kterými vše půjde provést. První je tlaková kanalizace, druhou představuje kombinace tlakové a gravitační kanalizace. Konstrukčně i ekonomicky nejschůdnější je přitom prvně zmíněná možnost, tedy kanalizace tlaková.

Někteří chtějí referendum

Hodně nervózní a svým způsobem také vyhecovaná atmosféra měla své kořeny mimo jiné v iniciátorech petice, kteří se snaží prosadit referendum, Eriku Golinském a Janu Návratovi. Program pondělního shromáždění měl celkem třiadvacet otázek. Nakonec se vše tak trochu zvrhlo v poměrně ostré vyměňování názorů mezi odpůrci tlakové kanalizace a vedením obce.

„Byl jsem postaven před hotovou věc. Chci mít možnost se svobodně rozhodnout. Posudek byl vypracován pouze na tlakovou kanalizaci,“ upozorňoval s mikrofonem v ruce Erik Golinský. Horlivý zastánce referenda poukazoval i na fakt, že místním byly až vloni doručeny smlouvy týkající se zbudování kanalizace, které se zhotovily o rok dříve.

Podle starosty Píště Františka Jaroše nesl vinu Vodoprávní úřad v Hlučíně. „Občanům jsme se již několikrát omluvili. Od konce minulého roku navíc probíhají konzultace, kde jsou všechny otázky ohledně kanalizace pečlivě zodpovídány,“ uvedl starosta Píště František Jaroš.

Erik Golinský spekuloval i o tom, jestli smlouvy tehdy náhodou nebyly záměrně pozdrženy z důvodu voleb. Druhá strana tuto spekulaci odmítla. Zkrátka vytahovala se špína, hádalo se, až se o slovo přihlásil jeden z posluchačů - Norbert Němec - a pokusil se všemu učinit přítrž.

Nejlepší volbou je tlaková kanalizace

Jeho příspěvek do diskuse měl asi největší váhu. Dokonce si troufl na hlasitý komentář bez mikrofonu. „Nepřišli jsme sem, abychom podnikali výpady jeden proti druhému,“ vypíchl Norbert Němec a mimo jiné poukázal na specifické podloží v Píšti. Vypracovaný posudek projektanta Jiřího Jodla hovoří o spodní vodě, tekutých píscích a bahně. Z toho důvodu je nejlepší volbou tlaková kanalizace.

„U kombinované verze tlakové a gravitační kanalizace by se na některých místech musely provádět výkopy. Spojení spodní vody a bahna může být proto nebezpečné,“ poznamenal právě Jodl.

Výmluvný je také výpočet ceny. Tlaková verze by vyšla zhruba na 170 milionů korun, přičemž vše by bylo hrazeno formou dotace, kdežto kombinovaná je o více než 110 milionů dražší. Místní by si navíc na vlastní náklady museli uhradit připojení.

Ve hře jsou velké peníze

Naše redakce se vyptávala obyvatel Píště, jak to s kanalizací vidí, a nejednou se nám dostalo podobné odpovědi jako v případě Aleny Obročníkové, která je sice zaměstnankyní obce, ale podle jejích vlastních slov neodpovídala pod žádným nátlakem: „Většina lidí je tady pro tlakovou kanalizaci. Někdy to již přerůstá ve větší hádky klidně i na ulici. Vesnice je rozdělena na dvě půlky. O samotnou kanalizaci už možná ani tolik nejde.“

Z vyjádření starosty Jaroše vyplývá, že pro možnost tlakové kanalizace je minimálně sedmdesát procent občanů. Případné referendum může mít pro obec neblahé důsledky. V tuto chvíli již Píšť vložila do vyprojektování kanalizace přes tři miliony korun. Známé je už také jméno firmy, která zvítězila ve výběrovém řízení a měla by mít celou stavbu na starosti. Je jí renomovaná společnost Hochtief.

Jestliže by se rozhodlo o jiné formě odkanalizování, tyto peníze by byly vyhozeny do kanálu. Navíc, pokud by do konce března nebylo vydáno stavební povolení a vyřešeny další náležitosti spojené se zahájením odkanalizování, hrozí, že by propadla celá dotace a lidé z Píště by si kanalizaci klidně mohli hradit ze svého.

„Vše musí být hotovo do roku 2015. Pokud se situace rychle nevyřeší, riskujeme, že se začne pozdě a termín se nestihne,“ varuje starosta František Jaroš.

František Jaroš: Obec je nyní rozhádaná

Starosta František Jaroš (vlevo) tvrdí, že pro tlakovou kanalizaci je v Píšti více než sedmdesát procent místních.

Nedílnou součástí příběhu týkajícího se odkanalizování Píště je její starosta František Jaroš. „Tlaková kanalizace je pro nás opravdu nejlepší,“ uvedl František Jaroš a odpovídal i na další otázky.

Kolik lidí je v současnosti v Píšti pro vybudování tlakové kanalizace?

Jde o více než sedmdesát procent obyvatel.

Přineslo pondělní veřejné shromáždění nějaké konkrétní řešení?

O kanalizaci se ještě bude dále jednat. V úvahu stále připadá referendum.

Proč je výhodné upřednostnit tlakovou kanalizaci oproti kombinaci tlakové a gravitační kanalizace?

Na tento typ kanalizace se vztahuje dotace z fondu životního prostředí. Vše by bylo kompletně hrazeno z těchto peněz. Občané by nemuseli nic platit. Tato varianta je také podstatně levnější a nejsnadněji konstrukčně proveditelná.

Můžete nějakým způsobem vysvětlit, jak je možné, že smlouvy vztahující se k odkanalizování dostali občané obce až s ročním zpožděním?

Smlouvy byly podrobeny právnické kontrole. Došlo k pochybení ze strany Vodoprávního úřadu v Hlučíně. Bylo nutné je přepracovat. Mrzí nás, co se stalo. Několikrát jsme se již za vzniklé problémy omluvili.

Jaké jsou nyní poměry v obci?

Píšť vždycky byla zvyklá táhnout za jeden provaz. Pořádali jsme tradiční pouliční slavnosti. Byla znatelná taková pospolitost. Nyní je obec pořádně rozhádaná.

Erik Golinský: Každý by měl mít právo si vybrat

Erik Golinský chce dosáhnout uspořádání referenda, aby se všichni občané Píště mohli svobodně rozhodnout.

S návrhem tlakové kanalizace v Píšti nesouhlasí. Erik Golinský společně s Janem Návratem proto iniciovali petici, která má za cíl prosadit referendum. „V Píšti jsou také lidé, kterým se postup obce vůbec nezamlouvá,“ vysvětloval důvod sváru Golinský.

Podle starosty Píště Františka Jaroše si v obci přes sedmdesát procent obyvatel přeje tlakovou kanalizaci. Máte stejné informace?

Tohle je tvrzení vedení obce. Já osobně si myslím, že to tak není, jelikož naše petice za více než tři týdny existence již registruje 650 podpisů.

Proč tolik usilujete o uspořádání referenda?

Nelíbí se mi, že nás obec postavila před hotovou věc. Nebyla nám předložena jiná alternativa. O tom, že Píšť je třeba odkanalizovat, se ví nějakých osm let. Najednou se má vše rychle vyřešit a občané mají být pod nátlakem donuceni k podpisu smluv. S tím nesouhlasím a chci, aby se místní mohli svobodně rozhodnout.

Domníváte se, že tlaková kanalizace není pro obec vhodná?

Mám za to, že jsou i jiné možnosti, o kterých nepadla řeč. Posudek byl vypracován pouze na tlakovou kanalizaci. Nemůžeme zavrhnout ani další varianty kromě tlakové a kombinované kanalizace, jež rovněž mohou připadat v úvahu.

Co kdyby referendum dospělo k tomu, že si obyvatelé Píště stejně zvolí tlakovou kanalizaci?

Jestli se tak stane, smlouvu podepíšu bez jakýchkoliv námitek. Jde mi o to, aby se zkrátka každý v Píšti mohl k plánované kanalizaci vyjádřit a svobodně si vybrat. Všichni by měli mít právo říct svůj názor. Někteří lidé se totiž kvůli jednání obce cítí být podvedeni.

Poznámka: Proč něco dělat lehce, když to jde i složitě

Kupecké počty: 282 minus 170 je 112. Výsledek znázorňuje počet milionů, které by Píšť mohla ušetřit, kdyby dala přednost tlakové kanalizaci před kombinovanou variantou. Pravda, i obec mohla leccos udělat lépe, ale selským rozumem…

Když díky dotaci nebude muset obyvatel Píště do kanalizace ze své kapsy vrazit ani vindru, no, nevyplatí se to? Byť by projektant odkanalizování Jiří Jodl mohl být některými nařčen z toho, že v této zakázce sleduje svůj vlastní zájem, tlaková kanalizace asi nemá své klady jen tak. Obzvlášť v souvislosti s ne zrovna ideálním píšťským podložím.

Princip svobodného rozhodování je krásná věc, ale tři miliony už nalité do projektu, který to s občany Píště nemyslí vůbec špatně, jsou pořád tři miliony, o něž může obec naprosto zbytečně přijít, pokud plán tlakové kanalizace padne. Každý asi potvrdí, že taková suma neleží na zemi. Případné referendum by také nebylo zadarmo. Není lepší již teď hodit minulost za hlavu, přestat se hádat a posunout se na další metu?

I kdyby skupina okolo Erika Golinského dosáhla svého, nikde není psáno, že by se v hlasování lidu stejně neprosadila, jak se lidově říká, tlakovka. Na jedné straně jistota v podobě tlakové kanalizace a na té druhé referendum, v němž si lidé raději mohou zvolit opět jistotu v podobě tlakové kanalizace. Anebo vyletí komínem tři miliony a vsadí se na jinou variantu, která může být nevýhodná.

Že by i Hlučínsko mělo svůj Kocourkov? Píšť má k tomu zatím kvůli některým z tamních obyvatel solidně naběhnuto.

Petr Dušek