Nad nutností pojmenovat píšťské ulice se nahlas začalo uvažovat už před několika lety. V roce 2006 se obecní zastupitelstvo na jednom zasedání rozhodlo oslovit občany, zda by si přáli ulice pojmenovat. Tento nápad se setkal s kladnou odezvou.

„Vyhlásili jsme veřejnou anketu, která měla za úkol zjistit, jak by se ulice mohly jmenovat. A to nejen s ohledem na historické a místopisné souvztažnosti, ale především s ohledem na současný pohled občanů, kteří na jednotlivých ulicích bydlí," vysvětloval starosta Píště František Jaroš.

Obec musela ustanovit speciální pracovní komisi, která sestávala z členů zastupitelstva, rady a také zaměstnanců obecního úřadu. Doručeno bylo více než třiačtyřicet procent hlasovacích lístků. „Při vyhodnocení ankety se vybíral převažující název ulice, se kterým se ztotožnila většina oslovených vlastníků nemovitostí. Se žádnými nevkusnými či bizarními návrhy názvů ulic jsme se nesetkali," pokračoval dále píšťský starosta.

Jak už bylo uvedeno, mezi letošním únorem a dubnem vešlo v platnost celkem jednadvacet pojmenování ulic. Zbylé názvy budou platit od začátku září. Obyvatelé Píště sáhli po různých variantách. Namátkou zmiňme ulice Severní, Sportovní, Kolkovu, Luční anebo třeba Slunečnou. Momentálně se vyřizují různé formality.

„V současné době dle schváleného harmonogramu vyzýváme vlastníky nemovitostí k převzetí dokladu o názvu ulice a přidělení čísla orientačního dané budově," poznamenal František Jaroš, jenž na závěr ještě pohovořil o důležitosti názvu jednotlivých ulic.

„Většina občanů si je toho moc dobře vědoma. Ulice je třeba mít pojmenované. Potvrzuje se to zejména v krizových situacích, kdy se k obyvateli musí dostat záchranná služba nebo hasiči co nejdříve," uzavřel píšťský starosta.

Petr Dušek