„Jak dlouho ještě bude trvat okupace vnitrobloku několika rodinami, kteří si s tichým souhlasem policie i magistrátu veřejný prostor přisvojili pro svou soukromou potřebu za účelem parkování aut? V místě, kde si ještě před dvaceti lety hrály děti, byla plocha těmito lidmi nejen totálně zdevastována, ale je zde i porušován zákaz parkování na nezpevněném povrchu,“ poznamenává.

Na otázku odpovídá za Magistrát města Opavy jeho tisková mluvčí Lada Dobrovolná a náměstek primátora Daniel Žídek.

„O tomto problému ve vnitrobloku Olomoucká víme a již několik let se jím zabýváme. Přístup městské policie je stejný ke všem a jistě pochopíte, že ta nepodává hlášení o jednotlivých uložených sankcích, které v tom místě byly uloženy, neboť to zákon neumožňuje.

V současné době je vytvořena koncepce revitalizace tohoto vnitrobloku, který řeší částečně i nedostatek parkovacích míst v této oblasti. Na základě této koncepce je zpracován projekt a vydáno územní rozhodnutí. V současné době je období přípravy rozpočtu a tato akce v něm jako plánovaná zařazena je.

Nicméně o možnosti realizace rozhodne zastupitelstvo s ohledem na mnohé jiné problémy města a s ohledem na finanční možnosti. S tazatelem jsem sám v minulosti mluvil a mohu zodpovědně říci, že četnost postihů v této lokalitě, které mají vztah k podstatě dotazu tazatele, je vyšší, a jak jsem mu sám osobně přislíbil, tak si slíbené prostřednictvím shora uvedeného plním.“

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava, nebo na emailovou adresu: martin.kus@denik.cz, nebo tomas.pustka@denik.cz.